Asia (excl ME)

rankingWorld RankUniversitysort ascendingDet.CountryPresence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
601
1883
VNUHCM University of Technology / Trường Đại học Bách khoa
bandera
2245
3684
1876
2127
602
8454
VNUHCM University of Social Sciences and Humanities / Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
bandera
3404
6640
5822
6529
603
5665
VNUHCM University of Science
bandera
2123
6972
2536
6529
604
6694
VNUHCM University of Information Technology / Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
bandera
2637
7252
4475
6529
605
5395
VNUHCM International University / Trường Đại học Quốc tế
bandera
6276
5290
2655
6529
606
11491
VNU University of Economics and Busines / Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
bandera
2329
11008
5822
6529
607
3974
VNU Hanoi University of Science / Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
bandera
6934
11226
5822
1883
608
25828
Vivekanandha Institute of Information and Management Studies
bandera
27487
25399
5822
6529
609
25623
Vivekanandha Institute of Engineering & Technology for Women Tiruchengode
bandera
24113
25577
5822
6529
610
18140
Vivekanandha Arts and Science College for Women
bandera
23035
22787
3768
6529
611
19234
Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana
bandera
24990
18321
5822
6529
612
24871
Vivekananda Satavarshiki College
bandera
26591
24466
5822
6529
613
25256
Vivekananda Institute of Technology Bangalore
bandera
27308
24847
5822
6529
614
24753
Vivekananda Institute of Technology and Science
bandera
26698
24332
5822
6529
615
15224
Vivekananda Institute of Professional Studies
bandera
14755
14396
5822
6529
616
24032
Vivekananda Institute of Management Studies
bandera
29740
22698
5822
6529
617
11884
Vivekananda Global University
bandera
23785
14413
4023
6529
618
26033
Vivekananda Educational Society
bandera
29612
25149
5822
6529
619
19959
Vivekananda Degree College
bandera
26672
18944
5822
6529
620
28771
Vivekananda College Puttur
bandera
20967
29016
5822
6529
621
19649
Vivekananda College of Law Bangalore
bandera
26268
18640
5822
6529
622
27813
Vivekananda College of Law Aligarh
bandera
29485
27311
5822
6529
623
24356
Vivekananda College of Engineering and Technology
bandera
18642
24617
5822
6529
624
28226
Vivekananda College Madhyamgram
bandera
26547
28184
5822
6529
625
9054
Vivekanand Education Society Mumbai
bandera
8616
13018
3147
6529
626
22860
Vivekanand College Kolhapur
bandera
18891
23047
5822
6529
627
22459
Vivekanadha College of Engineering for Women Tiruchengode
bandera
20634
22423
5822
6529
628
25657
Vivek College of Commerce
bandera
22076
25813
5822
6529
629
27006
Vivek College
bandera
26480
26842
5822
6529
630
19522
VIVA College
bandera
23871
18774
5822
6529
631
948
VIT University Vellore
bandera
4579
3559
707
559
632
13097
VIT University Bhopal
bandera
20856
16761
3826
6529
633
23937
Viswanadha Institute of Technology and Management
bandera
23925
23746
5822
6529
634
22110
Viswajyothi College of Engineering and Technology
bandera
30006
20299
5822
6529
635
3604
Visveswaraiah Technological University
bandera
7784
5636
4043
3962
636
2330
Visvesvaraya National Institute of Technology
bandera
7784
7632
1528
1729
637
25416
Visvesvaraya College of Engineering and Technology
bandera
26365
25122
5822
6529
638
3309
Visva Bharati University
bandera
7185
9060
5822
1332
639
19649
Vision College
bandera
14609
19740
5822
6529
640
18075
Vishwakarma University Pune
bandera
13045
18064
5822
6529
641
4501
Vishwakarma Institute of Technology Pune
bandera
13007
9940
3448
4474
642
23280
Vishwakarma Institute of Management
bandera
30170
21443
5822
6529
643
12529
Vishwakarma Institute of Information Technology Pune
bandera
11259
16362
4068
6529
644
17678
VishwaKarma Government Engineering College Chandkheda
bandera
18067
18869
5516
6529
645
23706
Vishwakarma College of Arts Commerce and Science
bandera
27332
23092
5822
6529
646
30356
Vishwa Bharti College of Education
bandera
28375
30357
5822
6529
647
16759
Vishveshwarya Institute of Engineering and Technology
bandera
22223
15699
5822
6529
648
16871
Vishnu Institute of Technology Bhimavaram
bandera
20256
20426
4490
6529
649
7993
Visayas State University
bandera
5248
12802
4367
6067
650
27912
Visakha Institute for Professional Studies
bandera
29485
27421
5822
6529
651
7000
Virudhunagar Hindu Nadars Senthikumara Nadar College
bandera
18490
21624
5135
3479
652
5477
Virtual University of Pakistan
bandera
7784
5574
5822
5455
653
19171
Virgen Milagrosa University Foundation
bandera
25986
18101
5822
6529
654
13074
Vinoba Bhave University
bandera
7826
12306
5822
6529
655
4520
Vinh University / Đại học Vinh
bandera
2003
9342
5311
4148
656
11609
Vinayaka Missions University (Vinayaka Missions Research Foundation)
bandera
10347
10163
5822
6529
657
19720
Vinayaka Missions Sikkim University
bandera
25005
18900
5822
6529
658
19199
Vinayaka Mission's Kirupananda Variyar Engineering College
bandera
19874
18787
5822
6529
659
19574
Vimala College Thrissur
bandera
22670
18963
5822
6529
660
30343
Vimal Singh Mahavidyalay (College)
bandera
29162
30316
5822
6529
661
17445
Vimal Jyothi Engineering College
bandera
17786
17800
5682
6529
662
15990
Villa College
bandera
4038
16488
5822
6529
663
13261
Vikrama Simhapuri University
bandera
15819
11860
5822
6529
664
7993
Vikram University
bandera
21102
14395
5822
4885
665
19564
Vikhe Patil Institute of Medical Sciences
bandera
23422
18885
5822
6529
666
23717
Vijaygarh Jyotish Ray College
bandera
22729
23634
5822
6529
667
26951
Vijayanjali Institute of Technology
bandera
28330
26573
5822
6529
668
11394
Vijayanagara Sri Krishnadevaraya University
bandera
14450
13717
4501
6529
669
28908
Vijayanagar Law
bandera
29005
28669
5822
6529
670
22259
Vijaya College Bangalore
bandera
21779
22102
5822
6529
671
16013
Vignana Jyothi Institute of Management
bandera
20295
14908
5822
6529
672
15496
Vignana Jyothi Institute of Engineering & Technology
bandera
15583
14698
5822
6529
673
17551
Vignana Bharathi Institute of Technology Hyderabad
bandera
18673
16915
5822
6529
674
26368
Vignan's Institute of Technology and Aeronautical Engineering
bandera
30307
24877
5822
6529
675
4914
Vignan University
bandera
12108
10887
3467
4885
676
15070
Vignan Institute of Technology and Science
bandera
15688
17097
5167
6529
677
7879
Vietnamese-German University / Đại học Việt-Đức
bandera
7826
9864
4064
6529
678
20802
Vietnam University of Traditional Medicine / Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam
bandera
14232
21069
5822
6529
679
15885
Vietnam University of Commerce / Đại học Thương mại
bandera
6606
16033
5822
6529
680
18917
Vietnam Naval Academy / Học viện Hải quân Việt Nam
bandera
17734
18611
5822
6529
681
4453
Vietnam National University of Agriculture
bandera
2758
8193
2285
5220
682
2918
Vietnam National University Ho Chi Minh City / Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
bandera
4619
5760
5822
1525
683
1097
Vietnam National University Hanoi / Đại học Quốc gia Hà Nội
bandera
466
1987
1507
1132
684
17602
Vietnam National Academy of Music Hanoi Conservatory of Music / Nhạc viện Hà Nội
bandera
13105
17511
5822
6529
685
24207
Vietnam Military Political Academy / Học viện Chính trị Quân sự Việt Nam
bandera
14056
24770
5822
6529
686
16065
Vietnam Military Medical Academy / Học viện Quân y Việt Nam
bandera
12535
15687
5822
6529
687
29323
Vietnam Military Academy Dalat / Học viện Lục quân Đà Lạt
bandera
18762
29572
5822
6529
688
8226
Vietnam Maritime University / Đại học Hàng hải
bandera
3311
8288
5393
6529
689
14054
Vietnam Forestry University / Đại học Lâm nghiệp
bandera
3439
14182
5822
6529
690
16407
Vietnam Aviation Academy / Học viện Hàng không Việt Nam
bandera
11081
16194
5822
6529
691
18612
Vietnam Air and Air Defense Forces Academy / Học viện Phòng không Không quân Việt Nam
bandera
10948
18862
5822
6529
692
9921
Vietnam Academy of Social Sciences / Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
bandera
3872
8659
5822
6529
693
18096
Vietnam Academy of Science and Technology / Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
bandera
10067
18366
5822
6529
694
20168
Vietnam Academy of Military Science / Học viện Khoa học Quân sự Việt Nam
bandera
14870
20325
5822
6529
695
18662
Vietnam Academy of Logistics / Học viện Hậu cần Việt Nam
bandera
21443
18025
5822
6529
696
18623
Vidyavardhini's College of Engineering and Technology
bandera
14013
18596
5822
6529
697
14595
Vidyavardhaka College of Engineering
bandera
22240
18084
4194
6529
698
4772
Vidyasagar University
bandera
2694
24146
2356
2139
699
29627
Vidyasagar Teachers' Training College
bandera
29116
29472
5822
6529
700
22067
Vidyasagar Evening College
bandera
26034
21409
5822
6529

Pages

* Lower is better