Kazakstán

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
1207
Nazarbayev University
2478
835
1305
2
1847
Kazakh National University Al Farabi
4089
1436
2008
3
2032
L N Gumilov Eurasian National University
3604
1811
2421
4
3784
Satbayev University
11495
1909
3560
5
3898
Asfendiyarov Kazakh National Medical University
7304
4262
3947
6
4502
East Kazakhstan Technical University D Serikbaev
9128
3775
4700
7
4595
Kazakh National Pedagogical University Abay
8383
5963
3841
8
4904
Karaganda Technical University
6071
4332
5521
9
4924
Kazakh National Agrarian University
7383
5030
5183
10
5359
(1) Ahmet Yesavi Üniversitesi International Kazakh Turkish University / Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті
11372
5963
4500
11
5573
Kazakh-British Technical University
10618
5963
4915
12
5941
Ahmet Yesavi Üniversitesi International Kazakh Turkish University
5984
3004
6658
13
5966
Suleyman Demirel University
11081
5963
5183
14
6021
Kazakh Agrotechnical University / Казахский агротехнический университет С Сейфуллина
14573
5963
4700
15
6067
М Auezov South Kazakhstan State University
12045
5963
5120
16
6116
E A Buketov Karaganda University
13556
5963
4915
17
6337
Almaty Technological University
13597
5963
5054
18
7415
Kazakh Leading Academy of Architecture and Civil Engineering
4210
5963
6658
19
7420
Caspian University
4220
5963
6658
20
7585
Semey Semipalatinsk State University Shakarim
4433
5963
6658
21
7721
Kazakhstan Institute of Management Economics and Strategic Research KIMEP University
8542
4589
6658
22
8004
Almaty Technological University / Алматинский Технологический Университет
18240
5963
5054
23
8854
Turan University
6136
5963
6658
24
9040
Pavlodar Regional Institute for Teachers Advanced Studies
6386
5963
6658
25
9872
Taraz Innovative-Humanities University
7456
5963
6658
26
9945
Almaty Management University
10937
5123
6658
27
10451
Kazakh State Women Pedagogical University
14460
3714
6658
28
10579
Karaganda Economical University of Kazpotrebsoyuz
11644
5181
6658
29
11002
Narxoz University
13716
4512
6658
30
11499
University of Shymkent
9522
5963
6658
31
11565
M Kozybaev North Kazakhstan University
12017
5442
6658
32
11739
Astana Medical University
13238
5112
6658
33
12145
Kazakh-American University
16444
5963
5980
34
12500
Toraighyrov University
12239
5703
6658
35
12621
Atyrau Engineering and Humanitarian Institute
10937
5963
6658
36
12804
Aktobe Regional University K Zhubanov
11177
5963
6658
37
13094
Dulati University
11513
5963
6658
38
13280
International IT University
13324
5662
6658
39
13368
Sarsen Amanzholov East Kazakhstan State University
11855
5963
6658
40
13782
Kazakh University of Humanities and Law
12362
5963
6658
41
14035
Kazakh Ablai Khan University of International Relations & World Languages
12681
5963
6658
42
14395
Kostanay State University A Baitursynov
13141
5963
6658
43
14673
Karaganda Industrial University
13464
5963
6658
44
14841
M Otemisov West Kazakhstan University
13679
5963
6658
45
15208
Eurasian Institute for the Humanities
14146
5963
6658
46
15372
Kazakh Medical University of Continuous Education
20082
4241
6658
47
15743
Deutsch-Kasachische Universität
14763
5963
6658
48
15776
Kostanay Engineering and Economics University Myrzhakyp Dulatov
14808
5963
6658
49
15903
Atyrau University H Dosmukhamedov
18775
5045
6658
50
15968
Kazakh Academy of Transport & Communication M Tynyshbayev
15029
5963
6658
51
15968
Sh Ualikhanov Kokshetau University
15029
5963
6658
52
15992
West Kazakhstan Agricultural & Technical University Zhangir-Khan
15053
5963
6658
53
16119
Karaganda Medical University
15201
5963
6658
54
16399
Kyzylorda State University Korkyt Ata
15536
5963
6658
55
16816
Almaty University of Power Engineering and Telecommunications Gumarbek Daukeev / Алматинский Университет Энерге
28827
5963
5120
56
16954
Academy of Public Administration under the President of the Republic of Kazakhstan
16189
5963
6658
57
16982
Innovative Eurasian University
16223
5963
6658
58
17113
Kokshetau University Abai Myrzakhmetov
16369
5963
6658
59
17139
West Kazakhstan Medical Academy M Ospanov
16403
5963
6658
60
17626
Central Asian University
16948
5963
6658
61
17626
Kostanay Socio Technical University
16948
5963
6658
62
17661
Zhetysu University I Zhansugurov
16986
5963
6658
63
17696
Semey Medical University
17020
5963
6658
64
18012
(3) St Petersburg Humanities University of Trade Unions Almaty Branch
17384
5963
6658
65
18199
Kazakh National University of Arts
17599
5963
6658
66
18357
Kazakh University of Economy Finance and International Trade
17775
5963
6658
67
18392
Kazakh National Academy of Arts T K Zhurgenov
17813
5963
6658
68
18432
South Kazakhstan Medical Academy
17855
5963
6658
69
18618
Almaty Academy of Economics and Statistics
18072
5963
6658
70
18699
Arkalyk Pedagogical Institute I Altynsarin
18159
5963
6658
71
19169
Kazakh Academy of Labour and Social Relations
18685
5963
6658
72
19336
(3) Moscow State University Kazakh Branch
18871
5963
6658
73
19383
Kazakhstan Engineering and Technology University
18922
5963
6658
74
19462
Kazakh Humanities and Law Innovation University
19004
5963
6658
75
19462
Financial Academy
19004
5963
6658
76
19791
Kazakh-American Free University
19358
5963
6658
77
19846
Kazakh-Russian International University
19419
5963
6658
78
19892
University of Foreign Language and Professional Career
19468
5963
6658
79
19973
Academy of Civil Aviation
19558
5963
6658
80
20178
Rudniy Industrial Institute
19776
5963
6658
81
20393
Kazakh Academy of Sports & Tourism
20022
5963
6658
82
20393
Yessenov University
20022
5963
6658
83
20752
Eurasian Institute of Market
20404
5963
6658
84
20940
Academy of Fashion Business Symbat
20604
5963
6658
85
20995
Kazakh University of Technology and Business
20666
5963
6658
86
21106
Turan Astana TAU University
20782
5963
6658
87
21226
University of Humanities and Law of the Transport DA Kunaeva
20914
5963
6658
88
21226
Kazakh Automobile Road Institute
20914
5963
6658
89
21461
Kazakh National Conservatoire Kurmangazy
21170
5963
6658
90
21461
Kazakh Russian Medical University
21170
5963
6658
91
21715
Egyptian University Islamic Culture Nur Mubarak
21445
5963
6658
92
21913
Pavlodar State Pedagogical University
21657
5963
6658
93
21978
Miras University
21724
5963
6658
94
21978
University Kaynar
21724
5963
6658
95
22359
Zhezkazgan University O A Baikonurov
22126
5963
6658
96
22431
Mardan Saparbaev Institute
22202
5963
6658
97
22507
Kokshetau Technical Institute of Ministry of Emergency Measures
22279
5963
6658
98
23481
Atyrau University of Oil and Gas
23291
5963
6658
99
23569
Eurasian University of Technology
23386
5963
6658
100
24025
College of International Business Academy
23870
5963
6658

Pages