Albania

rankingWorld RankUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*sort descendingExcellence Rank*
1
4644
Agricultural University of Tirana / Universiteti Bujqësor i Tiranës
11410
11546
3601
4321
2
7139
Epoka University / Universiteti Epoka
1913
17436
3873
5316
3
28291
Private Professional College New Generation” / Kolegji Profesional Privat New Generation”
19513
28586
5822
6529
4
24070
Nehemia University Pogradec / SHLUP Shkolla e Lartë Nehemia
22010
24013
5822
6529
5
27846
Shkolla e Lartë Private e Edukimit
23668
27960
5822
6529
6
12428
Canadian Institute of Technology
6552
11575
5822
6529
7
25467
Professional College of Tirana / Kolegji Profesional i Tiranes
23685
25451
5822
6529
8
27912
University College of Business / Kolegji Universitar i Biznesit
12841
28499
5822
6529
9
27266
University College Logos / Kolegji Universitar Logos
19183
27604
5822
6529
10
18154
University Luarasi / SHLUP Luarasi
17610
17747
5822
6529
11
23356
Tirana Business University / SHLUP “Tirana Business University”
18197
23601
5822
6529
12
22936
Aldent University / Universiteti Aldent
20940
22978
5822
6529
13
13670
University Aleksandër Moisiu Durres / Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durres
9634
12900
5822
6529
14
16942
(1) University of Arts / Universiteti i Arteve
5889
17475
5822
6529
15
22666
Qiriazi University College / Kolegji Universitar Qiriazi
17890
22892
5822
6529
16
5715
Polytechnic University of Tirana / Universiteti Politeknik i Tiranës
8385
11129
5822
4573
17
20064
Academy of Sports and Physical Education Vojo Kushi / Universiteti i Sporteve të Tiranës
15688
20130
5822
6529
18
26090
University College Wisdom / Kolegji Universitar Wisdom
17572
26528
5822
6529
19
28494
Ivodent Academy
21539
28716
5822
6529
20
16204
Academy of Armed Forces Albania
8946
16167
5822
6529
21
19060
Academy of Film & Multimedia MARUBI / Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi
18490
18729
5822
6529
22
20373
Albanian University (University Ufo Dental) / Universiteti Privat Albanian University
15067
20540
5822
6529
23
24158
Academy of Albanological Studies / Akademia e Studimeve Albanologjike ASA
15819
24598
5822
6529
24
14106
Universiteti Bedër / SHLUP “Hëna e plotë” BEDËR
3964
14157
5822
6529
25
25170
EPITECH Albania
26644
24857
5822
6529
26
10549
University Europian i Tiranes / Universiteti Europian i Tiranës
12277
11543
5822
6067
27
16759
University Marin Barleti / Universiteti Marin Barleti
11175
16626
5822
6529
28
17302
University of Medicine Tirana / Universiteti i Mjekësisë Tiranë
10957
17320
5822
6529
29
21364
Mediterranean University of Albania / Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë
25174
20710
5822
6529
30
18396
Universiteti Metropolitan Tirana / SHLUP Universiteti Metropolitan Tirana
9027
18768
5822
6529
31
15296
University Aleksander Xhuvani Elbasan / Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan
11363
14811
5822
6529
32
22052
University Pavaresia / SHLUP Pavarësia
23829
21667
5822
6529
33
30059
Academy of Applied Studies Reald / Kolegji Universitar Reald
22997
30153
5822
6529
34
13702
University Luigj Gurakuqi Shkoder / Universiteti “Luigj Gurakuqi”
6803
13241
5822
6529
35
4607
University of Tirana / Universiteti i Tiranës
4805
7076
5822
4191
36
15124
University POLIS / Universiteti Polis
11951
14557
5822
6529
37
9349
University of Vlora / Universiteti “Ismail Qemali”
9112
13175
5822
5615
38
16249
Università Nostra Signora del Buon Consiglio Tirana / Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë
16126
15581
5822
6529
39
15178
Fan Noli University Korçe / Universiteti “Fan S Noli”
9074
14885
5822
6529
40
9123
University of New York Tirana / Universiteti i New York-ut në Tiranë
14326
13336
5822
5455
41
11264
University Eqrem Çabej Gjirokaster / Universiteti “Eqerem Çabej”
20357
16850
5822
5316

* Lower is better