Albania

rankingWorld Ranksort ascendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
30057
Academy of Applied Studies Reald / Kolegji Universitar Reald
22996
30151
5822
6528
2
28492
Ivodent Academy
21538
28714
5822
6528
3
28289
Private Professional College New Generation” / Kolegji Profesional Privat New Generation”
19513
28584
5822
6528
4
27910
University College of Business / Kolegji Universitar i Biznesit
12839
28497
5822
6528
5
27844
Shkolla e Lartë Private e Edukimit
23667
27958
5822
6528
6
27264
University College Logos / Kolegji Universitar Logos
19183
27602
5822
6528
7
26088
University College Wisdom / Kolegji Universitar Wisdom
17572
26526
5822
6528
8
25466
Professional College of Tirana / Kolegji Profesional i Tiranes
23684
25450
5822
6528
9
25169
EPITECH Albania
26643
24856
5822
6528
10
24157
Academy of Albanological Studies / Akademia e Studimeve Albanologjike ASA
15819
24597
5822
6528
11
24069
Nehemia University Pogradec / SHLUP Shkolla e Lartë Nehemia
22009
24012
5822
6528
12
23355
Tirana Business University / SHLUP “Tirana Business University”
18197
23600
5822
6528
13
22936
Aldent University / Universiteti Aldent
20940
22977
5822
6528
14
22666
Qiriazi University College / Kolegji Universitar Qiriazi
17890
22892
5822
6528
15
22052
University Pavaresia / SHLUP Pavarësia
23828
21667
5822
6528
16
21364
Mediterranean University of Albania / Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisë
25173
20710
5822
6528
17
20373
Albanian University (University Ufo Dental) / Universiteti Privat Albanian University
15067
20540
5822
6528
18
20064
Academy of Sports and Physical Education Vojo Kushi / Universiteti i Sporteve të Tiranës
15688
20130
5822
6528
19
19060
Academy of Film & Multimedia MARUBI / Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi
18490
18729
5822
6528
20
18396
Universiteti Metropolitan Tirana / SHLUP Universiteti Metropolitan Tirana
9026
18768
5822
6528
21
18154
University Luarasi / SHLUP Luarasi
17610
17747
5822
6528
22
17302
University of Medicine Tirana / Universiteti i Mjekësisë Tiranë
10956
17320
5822
6528
23
16942
(1) University of Arts / Universiteti i Arteve
5888
17475
5822
6528
24
16759
University Marin Barleti / Universiteti Marin Barleti
11174
16626
5822
6528
25
16248
Università Nostra Signora del Buon Consiglio Tirana / Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë
16126
15580
5822
6528
26
16203
Academy of Armed Forces Albania
8945
16167
5822
6528
27
15295
University Aleksander Xhuvani Elbasan / Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan
11362
14809
5822
6528
28
15177
Fan Noli University Korçe / Universiteti “Fan S Noli”
9073
14883
5822
6528
29
15124
University POLIS / Universiteti Polis
11950
14555
5822
6528
30
14106
Universiteti Bedër / SHLUP “Hëna e plotë” BEDËR
3963
14156
5822
6528
31
13702
University Luigj Gurakuqi Shkoder / Universiteti “Luigj Gurakuqi”
6802
13240
5822
6528
32
13670
University Aleksandër Moisiu Durres / Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durres
9633
12899
5822
6528
33
12429
Canadian Institute of Technology
6551
11574
5822
6528
34
11264
University Eqrem Çabej Gjirokaster / Universiteti “Eqerem Çabej”
20357
16850
5822
5315
35
10549
University Europian i Tiranes / Universiteti Europian i Tiranës
12276
11543
5822
6066
36
9349
University of Vlora / Universiteti “Ismail Qemali”
9111
13174
5822
5614
37
9123
University of New York Tirana / Universiteti i New York-ut në Tiranë
14325
13335
5822
5454
38
7139
Epoka University / Universiteti Epoka
1913
17436
3873
5315
39
5715
Polytechnic University of Tirana / Universiteti Politeknik i Tiranës
8384
11129
5822
4572
40
4644
Agricultural University of Tirana / Universiteti Bujqësor i Tiranës
11409
11546
3601
4320
41
4607
University of Tirana / Universiteti i Tiranës
4804
7076
5822
4190

* Lower is better