Azerbaijan

rankingWorld RankUniversityDet.sort descendingPresence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
24379
Azerbaijan High Military School / Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
27917
22778
10778
6008
2
6494
ADA University (Azerbaijan Diplomatic Academy)
3216
7408
5684
6008
3
15889
Azerbaijan State Agrarian University
14332
14648
10778
6008
4
19834
Azerbaijan State Marine Academy / Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
18410
19214
10778
6008
5
22405
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors A Aliyev
17789
22304
10778
6008
6
18459
Azerbaijan State University of Culture & Art / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
17866
17601
10778
6008
7
18567
Azerbaijan State Pedagogical University / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
7618
18378
10778
6008
8
13876
Azerbaijan University of Languages
7245
12405
10778
6008
9
26147
Academy of Labour and Social Relations / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
21293
26179
10778
6008
10
21325
Azerbaijan Cooperative University / Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
21117
20758
10778
6008
11
10242
Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti
4294
12907
9815
5562
12
14407
Azerbaijan State Oil Academy / Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
27681
19351
10778
4548
13
15408
Azerbaijan State University of Oil Industry
13124
16992
9445
6008
14
22877
Azerbaijan Tourism and Management University / Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
4849
23587
10778
6008
15
16427
Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti
12975
15418
10778
6008
16
14242
Azerbaijan University of Architecture and Construction / Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
11500
15222
9673
6008
17
24443
Azerbaijan State Academy of Fine Arts
20292
24460
10778
6008
18
12806
Azerbaijan Technical University / Azərbaycan Texniki Universiteti
8390
14377
8847
6008
19
20485
Baku Eurasia University / Baki Avrasiya Universiteti
17789
20042
10778
6008
20
17204
Baku Business University
8653
16678
10778
6008
21
12286
Baku Engineering University (Qafqaz University)
2899
14457
8599
6008
22
15529
Baku Higher Oil School / Bakı Ali Neft Məktəbi
3868
14991
10778
6008
23
26115
Baku Girls University / Bakı Qızlar Universiteti
3299
26680
10778
6008
24
22953
Baku Slavic University
15427
23095
10778
6008
25
3657
(1) Baku State University / Bakı Dövlət Universiteti
3392
8876
4365
3246
26
26225
Academy of Choreography
23637
26161
10778
6008
27
20001
Azerbaijan State Conservatory / Azərbaycan Milli Konservatoriyası
20183
19263
10778
6008
28
18774
Azerbaijan Academy of Public Administration
17234
18008
10778
6008
29
12383
Academy of the Ministry of Emergency Situations / Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
1813
11081
10778
6008
30
18303
Ganja State University / Gəncə Dövlət Universiteti
7603
18045
10778
6008
31
6547
Khazar University / Xəzər Universitəsi
3652
6281
7432
6008
32
17315
Lankaran State University
10795
16663
10778
6008
33
27150
Mingachevir State University
22268
27234
10778
6008
34
25586
Baku Branch First Moscow State Medical University I M Sechenov
22025
25579
10778
6008
35
27755
Mingachevir Polytechnic Institute / Mingecevir Politexnik Institutu
27141
27698
10778
6008
36
14421
Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch / MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
13807
12736
10778
6008
37
15698
Nakhchivan Teachers Institute / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
3431
15265
10778
6008
38
21871
Baku Music Academy / Bakı Musiqi Akademiyası
15164
21880
10778
6008
39
25220
National Aviation Academy
16693
25422
10778
6008
40
15286
Nakhchivan State University / Naxçıvan Dövlət Universiteti
6076
14407
10778
6008
41
27325
Nakhchivan State University
27589
27047
10778
6008
42
23478
Nakhchivan University / Naxçıvan Unversiteti
19749
23424
10778
6008
43
15277
Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti
16173
13702
10778
6008
44
18582
Azerbaijan Police Academy / Polis Akademiyası
15260
17913
10778
6008
45
19585
Sumqayit State University (Sumgait State University) / Sumqayıt Dövlət Universiteti
12543
19309
10778
6008
46
5817
Azerbaijan State University of Economics / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
2162
6490
4003
6008
47
19856
Azerbaijan Technological University / Azərbaycan Texnologiya Universiteti
18242
23560
10778
5276
48
24037
Western Caspian University
16415
24271
10778
6008

* Lower is better