Azerbaijan | Ranking Web of Universities

Azerbaijan

rankingWorld RankUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*sort descendingOpenness Rank*Excellence Rank*
1
6539
Khazar University / Xəzər Universitəsi
3650
6280
7430
5984
2
5802
Azerbaijan State University of Economics / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
2160
6489
4002
5984
3
6486
ADA University (Azerbaijan Diplomatic Academy)
3214
7407
5682
5984
4
3641
(1) Baku State University / Bakı Dövlət Universiteti
3390
8875
4364
3231
5
12381
Academy of the Ministry of Emergency Situations / Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
1813
11080
10776
5984
6
13874
Azerbaijan University of Languages
7243
12404
10776
5984
7
14419
Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch / MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
13805
12735
10776
5984
8
10238
Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti
4292
12906
9813
5539
9
15275
Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti
16172
13701
10776
5984
10
12804
Azerbaijan Technical University / Azərbaycan Texniki Universiteti
8388
14376
8845
5984
11
15284
Nakhchivan State University / Naxçıvan Dövlət Universiteti
6074
14406
10776
5984
12
12284
Baku Engineering University (Qafqaz University)
2897
14456
8597
5984
13
15888
Azerbaijan State Agrarian University
14331
14647
10776
5984
14
15527
Baku Higher Oil School / Bakı Ali Neft Məktəbi
3866
14990
10776
5984
15
14240
Azerbaijan University of Architecture and Construction / Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
11498
15221
9671
5984
16
15697
Nakhchivan Teachers Institute / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
3429
15264
10776
5984
17
16426
Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti
12973
15417
10776
5984
18
17314
Lankaran State University
10793
16662
10776
5984
19
17203
Baku Business University
8651
16677
10776
5984
20
15406
Azerbaijan State University of Oil Industry
13122
16991
9443
5984
21
18458
Azerbaijan State University of Culture & Art / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
17865
17600
10776
5984
22
18581
Azerbaijan Police Academy / Polis Akademiyası
15259
17912
10776
5984
23
18773
Azerbaijan Academy of Public Administration
17233
18007
10776
5984
24
18302
Ganja State University / Gəncə Dövlət Universiteti
7601
18044
10776
5984
25
18566
Azerbaijan State Pedagogical University / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
7616
18377
10776
5984
26
19833
Azerbaijan State Marine Academy / Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
18409
19213
10776
5984
27
20000
Azerbaijan State Conservatory / Azərbaycan Milli Konservatoriyası
20182
19262
10776
5984
28
19584
Sumqayit State University (Sumgait State University) / Sumqayıt Dövlət Universiteti
12541
19308
10776
5984
29
14405
Azerbaijan State Oil Academy / Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
27680
19350
10776
4529
30
20484
Baku Eurasia University / Baki Avrasiya Universiteti
17788
20041
10776
5984
31
21324
Azerbaijan Cooperative University / Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
21116
20757
10776
5984
32
21870
Baku Music Academy / Bakı Musiqi Akademiyası
15163
21879
10776
5984
33
22404
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors A Aliyev
17788
22303
10776
5984
34
24378
Azerbaijan High Military School / Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
27916
22777
10776
5984
35
22952
Baku Slavic University
15426
23094
10776
5984
36
23477
Nakhchivan University / Naxçıvan Unversiteti
19748
23423
10776
5984
37
19855
Azerbaijan Technological University / Azərbaycan Texnologiya Universiteti
18241
23559
10776
5253
38
22876
Azerbaijan Tourism and Management University / Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
4847
23586
10776
5984
39
24036
Western Caspian University
16414
24270
10776
5984
40
24442
Azerbaijan State Academy of Fine Arts
20291
24459
10776
5984
41
25219
National Aviation Academy
16692
25421
10776
5984
42
25585
Baku Branch First Moscow State Medical University I M Sechenov
22024
25578
10776
5984
43
26224
Academy of Choreography
23636
26160
10776
5984
44
26146
Academy of Labour and Social Relations / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
21292
26178
10776
5984
45
26114
Baku Girls University / Bakı Qızlar Universiteti
3297
26679
10776
5984
46
27324
Nakhchivan State University
27588
27046
10776
5984
47
27149
Mingachevir State University
22267
27233
10776
5984
48
27754
Mingachevir Polytechnic Institute / Mingecevir Politexnik Institutu
27140
27697
10776
5984

* Lower is better