Azerbaijan

rankingWorld RankUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*sort descendingExcellence Rank*
1
6011
Azerbaijan State University of Economics / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
2173
6816
4193
6033
2
3684
(1) Baku State University / Bakı Dövlət Universiteti
3634
8807
4547
3253
3
6117
ADA University (Azerbaijan Diplomatic Academy)
2534
6107
5729
6033
4
6465
Khazar University / Xəzər Universitəsi
3708
6649
6426
6033
5
12549
Azerbaijan Technical University / Azərbaycan Texniki Universiteti
8098
14068
9230
6033
6
13533
Baku Engineering University (Qafqaz University)
4209
15537
9576
6033
7
14422
Azerbaijan State University of Oil Industry
12436
16086
9633
6033
8
13734
Azerbaijan University of Architecture and Construction / Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
10648
14536
10153
6033
9
9486
Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti
2066
12621
10180
5580
10
14548
Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti
13263
15336
10273
6033
11
17392
Lankaran State University
12242
16537
11401
6033
12
24610
Mingachevir State University
17329
24862
11401
6033
13
24258
Baku Branch First Moscow State Medical University I M Sechenov
22217
24034
11401
6033
14
28003
Mingachevir Polytechnic Institute / Mingecevir Politexnik Institutu
27289
27994
11401
6033
15
18161
Azerbaijan Academy of Public Administration
16831
17137
11401
6033
16
12652
Academy of the Ministry of Emergency Situations / Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
1857
11357
11401
6033
17
18098
Azerbaijan Technological University / Azərbaycan Texnologiya Universiteti
18063
21911
11401
5288
18
21526
Western Caspian University
14649
21475
11401
6033
19
25275
Azerbaijan High Military School / Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
28051
23428
11401
6033
20
15711
Azerbaijan State Agrarian University / Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
13745
14251
11401
6033
21
19184
Azerbaijan State Marine Academy / Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
18369
18280
11401
6033
22
22277
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors A Aliyev
17771
22112
11401
6033
23
18018
Azerbaijan State University of Culture & Art / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
16215
16998
11401
6033
24
17692
Azerbaijan State Pedagogical University / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
3443
17729
11401
6033
25
13575
Azerbaijan University of Languages
5180
12001
11401
6033
26
26096
Academy of Labour and Social Relations / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
21086
26196
11401
6033
27
21792
Azerbaijan Cooperative University / Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
20994
21209
11401
6033
28
21921
Azerbaijan Tourism and Management University / Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
5753
22606
11401
6033
29
22810
Azerbaijan State Academy of Fine Arts
21360
22388
11401
6033
30
20420
Baku Eurasia University / Baki Avrasiya Universiteti
17696
19879
11401
6033
31
15914
Baku Business University
8629
14923
11401
6033
32
14659
Baku Higher Oil School / Bakı Ali Neft Məktəbi
5018
13544
11401
6033
33
24654
Baku Girls University / Bakı Qızlar Universiteti
2947
25839
11401
6033
34
20796
Baku Slavic University
15127
20609
11401
6033
35
25773
Academy of Choreography
23773
25646
11401
6033
36
22781
Azerbaijan State Conservatory / Azərbaycan Milli Konservatoriyası
20423
22455
11401
6033
37
14721
Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch / MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
13263
12996
11401
6033
38
15668
Nakhchivan Teachers Institute / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
3245
15201
11401
6033
39
21415
Baku Music Academy / Bakı Musiqi Akademiyası
15091
21282
11401
6033
40
21757
National Aviation Academy
16650
21588
11401
6033
41
14827
Nakhchivan State University / Naxçıvan Dövlət Universiteti
7782
13530
11401
6033
42
27393
Nakhchivan State University
27648
26977
11401
6033
43
22593
Nakhchivan University / Naxçıvan Unversiteti
19455
22336
11401
6033
44
15515
Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti
17329
13692
11401
6033
45
18447
Azerbaijan Police Academy / Polis Akademiyası
13347
17771
11401
6033
46
18615
Sumqayit State University (Sumgait State University) / Sumqayıt Dövlət Universiteti
11384
18119
11401
6033
47
17971
Ganja State University / Gəncə Dövlət Universiteti
7820
17557
11401
6033

* Lower is better