Azerbaijan

rankingWorld RankUniversitysort descendingDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
3656
(1) Baku State University / Bakı Dövlət Universiteti
3392
8877
4365
3245
2
26226
Academy of Choreography
23638
26162
10778
6007
3
26148
Academy of Labour and Social Relations / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
21294
26180
10778
6007
4
12384
Academy of the Ministry of Emergency Situations / Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
1813
11082
10778
6007
5
6495
ADA University (Azerbaijan Diplomatic Academy)
3216
7409
5684
6007
6
18775
Azerbaijan Academy of Public Administration
17235
18009
10778
6007
7
21326
Azerbaijan Cooperative University / Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
21118
20759
10778
6007
8
24380
Azerbaijan High Military School / Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
27918
22779
10778
6007
9
10243
Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti
4294
12908
9815
5561
10
18583
Azerbaijan Police Academy / Polis Akademiyası
15261
17914
10778
6007
11
24444
Azerbaijan State Academy of Fine Arts
20293
24461
10778
6007
12
22406
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors A Aliyev
17790
22305
10778
6007
13
15890
Azerbaijan State Agrarian University
14333
14649
10778
6007
14
20002
Azerbaijan State Conservatory / Azərbaycan Milli Konservatoriyası
20184
19264
10778
6007
15
19835
Azerbaijan State Marine Academy / Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
18411
19215
10778
6007
16
14408
Azerbaijan State Oil Academy / Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
27682
19352
10778
4547
17
18568
Azerbaijan State Pedagogical University / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
7618
18379
10778
6007
18
18460
Azerbaijan State University of Culture & Art / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
17867
17602
10778
6007
19
5817
Azerbaijan State University of Economics / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
2162
6491
4003
6007
20
15409
Azerbaijan State University of Oil Industry
13124
16993
9445
6007
21
12807
Azerbaijan Technical University / Azərbaycan Texniki Universiteti
8390
14378
8847
6007
22
19857
Azerbaijan Technological University / Azərbaycan Texnologiya Universiteti
18243
23561
10778
5275
23
22878
Azerbaijan Tourism and Management University / Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
4849
23588
10778
6007
24
16428
Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti
12975
15419
10778
6007
25
14243
Azerbaijan University of Architecture and Construction / Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
11500
15223
9673
6007
26
13877
Azerbaijan University of Languages
7245
12406
10778
6007
27
25587
Baku Branch First Moscow State Medical University I M Sechenov
22026
25580
10778
6007
28
17205
Baku Business University
8653
16679
10778
6007
29
12287
Baku Engineering University (Qafqaz University)
2899
14458
8599
6007
30
20486
Baku Eurasia University / Baki Avrasiya Universiteti
17790
20043
10778
6007
31
26116
Baku Girls University / Bakı Qızlar Universiteti
3299
26681
10778
6007
32
15530
Baku Higher Oil School / Bakı Ali Neft Məktəbi
3868
14992
10778
6007
33
21872
Baku Music Academy / Bakı Musiqi Akademiyası
15165
21881
10778
6007
34
22954
Baku Slavic University
15428
23096
10778
6007
35
18304
Ganja State University / Gəncə Dövlət Universiteti
7603
18046
10778
6007
36
6548
Khazar University / Xəzər Universitəsi
3652
6282
7432
6007
37
17316
Lankaran State University
10795
16664
10778
6007
38
27756
Mingachevir Polytechnic Institute / Mingecevir Politexnik Institutu
27142
27699
10778
6007
39
27151
Mingachevir State University
22269
27235
10778
6007
40
14422
Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch / MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
13807
12737
10778
6007
41
27326
Nakhchivan State University
27590
27048
10778
6007
42
15287
Nakhchivan State University / Naxçıvan Dövlət Universiteti
6076
14408
10778
6007
43
15699
Nakhchivan Teachers Institute / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
3431
15266
10778
6007
44
23479
Nakhchivan University / Naxçıvan Unversiteti
19750
23425
10778
6007
45
25221
National Aviation Academy
16694
25423
10778
6007
46
15278
Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti
16174
13703
10778
6007
47
19586
Sumqayit State University (Sumgait State University) / Sumqayıt Dövlət Universiteti
12543
19310
10778
6007
48
24038
Western Caspian University
16416
24272
10778
6007

* Lower is better