Azerbaijan | Ranking Web of Universities

Azerbaijan

rankingWorld RankUniversitysort descendingDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
3641
(1) Baku State University / Bakı Dövlət Universiteti
3390
8875
4364
3231
2
26224
Academy of Choreography
23636
26160
10776
5984
3
26146
Academy of Labour and Social Relations / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
21292
26178
10776
5984
4
12381
Academy of the Ministry of Emergency Situations / Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
1813
11080
10776
5984
5
6486
ADA University (Azerbaijan Diplomatic Academy)
3214
7407
5682
5984
6
18773
Azerbaijan Academy of Public Administration
17233
18007
10776
5984
7
21324
Azerbaijan Cooperative University / Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
21116
20757
10776
5984
8
24378
Azerbaijan High Military School / Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
27916
22777
10776
5984
9
10238
Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti
4292
12906
9813
5539
10
18581
Azerbaijan Police Academy / Polis Akademiyası
15259
17912
10776
5984
11
24442
Azerbaijan State Academy of Fine Arts
20291
24459
10776
5984
12
22404
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors A Aliyev
17788
22303
10776
5984
13
15888
Azerbaijan State Agrarian University
14331
14647
10776
5984
14
20000
Azerbaijan State Conservatory / Azərbaycan Milli Konservatoriyası
20182
19262
10776
5984
15
19833
Azerbaijan State Marine Academy / Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
18409
19213
10776
5984
16
14405
Azerbaijan State Oil Academy / Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
27680
19350
10776
4529
17
18566
Azerbaijan State Pedagogical University / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
7616
18377
10776
5984
18
18458
Azerbaijan State University of Culture & Art / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
17865
17600
10776
5984
19
5802
Azerbaijan State University of Economics / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
2160
6489
4002
5984
20
15406
Azerbaijan State University of Oil Industry
13122
16991
9443
5984
21
12804
Azerbaijan Technical University / Azərbaycan Texniki Universiteti
8388
14376
8845
5984
22
19855
Azerbaijan Technological University / Azərbaycan Texnologiya Universiteti
18241
23559
10776
5253
23
22876
Azerbaijan Tourism and Management University / Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
4847
23586
10776
5984
24
16426
Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti
12973
15417
10776
5984
25
14240
Azerbaijan University of Architecture and Construction / Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
11498
15221
9671
5984
26
13874
Azerbaijan University of Languages
7243
12404
10776
5984
27
25585
Baku Branch First Moscow State Medical University I M Sechenov
22024
25578
10776
5984
28
17203
Baku Business University
8651
16677
10776
5984
29
12284
Baku Engineering University (Qafqaz University)
2897
14456
8597
5984
30
20484
Baku Eurasia University / Baki Avrasiya Universiteti
17788
20041
10776
5984
31
26114
Baku Girls University / Bakı Qızlar Universiteti
3297
26679
10776
5984
32
15527
Baku Higher Oil School / Bakı Ali Neft Məktəbi
3866
14990
10776
5984
33
21870
Baku Music Academy / Bakı Musiqi Akademiyası
15163
21879
10776
5984
34
22952
Baku Slavic University
15426
23094
10776
5984
35
18302
Ganja State University / Gəncə Dövlət Universiteti
7601
18044
10776
5984
36
6539
Khazar University / Xəzər Universitəsi
3650
6280
7430
5984
37
17314
Lankaran State University
10793
16662
10776
5984
38
27754
Mingachevir Polytechnic Institute / Mingecevir Politexnik Institutu
27140
27697
10776
5984
39
27149
Mingachevir State University
22267
27233
10776
5984
40
14419
Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch / MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
13805
12735
10776
5984
41
27324
Nakhchivan State University
27588
27046
10776
5984
42
15284
Nakhchivan State University / Naxçıvan Dövlət Universiteti
6074
14406
10776
5984
43
15697
Nakhchivan Teachers Institute / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
3429
15264
10776
5984
44
23477
Nakhchivan University / Naxçıvan Unversiteti
19748
23423
10776
5984
45
25219
National Aviation Academy
16692
25421
10776
5984
46
15275
Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti
16172
13701
10776
5984
47
19584
Sumqayit State University (Sumgait State University) / Sumqayıt Dövlət Universiteti
12541
19308
10776
5984
48
24036
Western Caspian University
16414
24270
10776
5984

* Lower is better