Azerbaijan

rankingWorld RankUniversitysort descendingDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
3684
(1) Baku State University / Bakı Dövlət Universiteti
3634
8807
4547
3253
2
25773
Academy of Choreography
23773
25646
11401
6033
3
26096
Academy of Labour and Social Relations / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
21086
26196
11401
6033
4
12652
Academy of the Ministry of Emergency Situations / Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
1857
11357
11401
6033
5
6117
ADA University (Azerbaijan Diplomatic Academy)
2534
6107
5729
6033
6
18161
Azerbaijan Academy of Public Administration
16831
17137
11401
6033
7
21792
Azerbaijan Cooperative University / Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
20994
21209
11401
6033
8
25275
Azerbaijan High Military School / Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
28051
23428
11401
6033
9
9486
Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti
2066
12621
10180
5580
10
18447
Azerbaijan Police Academy / Polis Akademiyası
13347
17771
11401
6033
11
22810
Azerbaijan State Academy of Fine Arts
21360
22388
11401
6033
12
22277
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors A Aliyev
17771
22112
11401
6033
13
15711
Azerbaijan State Agrarian University / Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
13745
14251
11401
6033
14
22781
Azerbaijan State Conservatory / Azərbaycan Milli Konservatoriyası
20423
22455
11401
6033
15
19184
Azerbaijan State Marine Academy / Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
18369
18280
11401
6033
16
17692
Azerbaijan State Pedagogical University / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
3443
17729
11401
6033
17
18018
Azerbaijan State University of Culture & Art / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
16215
16998
11401
6033
18
6011
Azerbaijan State University of Economics / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
2173
6816
4193
6033
19
14422
Azerbaijan State University of Oil Industry
12436
16086
9633
6033
20
12549
Azerbaijan Technical University / Azərbaycan Texniki Universiteti
8098
14068
9230
6033
21
18098
Azerbaijan Technological University / Azərbaycan Texnologiya Universiteti
18063
21911
11401
5288
22
21921
Azerbaijan Tourism and Management University / Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
5753
22606
11401
6033
23
14548
Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti
13263
15336
10273
6033
24
13734
Azerbaijan University of Architecture and Construction / Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
10648
14536
10153
6033
25
13575
Azerbaijan University of Languages
5180
12001
11401
6033
26
24258
Baku Branch First Moscow State Medical University I M Sechenov
22217
24034
11401
6033
27
15914
Baku Business University
8629
14923
11401
6033
28
13533
Baku Engineering University (Qafqaz University)
4209
15537
9576
6033
29
20420
Baku Eurasia University / Baki Avrasiya Universiteti
17696
19879
11401
6033
30
24654
Baku Girls University / Bakı Qızlar Universiteti
2947
25839
11401
6033
31
14659
Baku Higher Oil School / Bakı Ali Neft Məktəbi
5018
13544
11401
6033
32
21415
Baku Music Academy / Bakı Musiqi Akademiyası
15091
21282
11401
6033
33
20796
Baku Slavic University
15127
20609
11401
6033
34
17971
Ganja State University / Gəncə Dövlət Universiteti
7820
17557
11401
6033
35
6465
Khazar University / Xəzər Universitəsi
3708
6649
6426
6033
36
17392
Lankaran State University
12242
16537
11401
6033
37
28003
Mingachevir Polytechnic Institute / Mingecevir Politexnik Institutu
27289
27994
11401
6033
38
24610
Mingachevir State University
17329
24862
11401
6033
39
14721
Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch / MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
13263
12996
11401
6033
40
27393
Nakhchivan State University
27648
26977
11401
6033
41
14827
Nakhchivan State University / Naxçıvan Dövlət Universiteti
7782
13530
11401
6033
42
15668
Nakhchivan Teachers Institute / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
3245
15201
11401
6033
43
22593
Nakhchivan University / Naxçıvan Unversiteti
19455
22336
11401
6033
44
21757
National Aviation Academy
16650
21588
11401
6033
45
15515
Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti
17329
13692
11401
6033
46
18615
Sumqayit State University (Sumgait State University) / Sumqayıt Dövlət Universiteti
11384
18119
11401
6033
47
21526
Western Caspian University
14649
21475
11401
6033

* Lower is better