Azerbaijan

rankingWorld Ranksort ascendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
27755
Mingachevir Polytechnic Institute / Mingecevir Politexnik Institutu
27141
27698
10778
6008
2
27325
Nakhchivan State University
27589
27047
10778
6008
3
27150
Mingachevir State University
22268
27234
10778
6008
4
26225
Academy of Choreography
23637
26161
10778
6008
5
26147
Academy of Labour and Social Relations / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
21293
26179
10778
6008
6
26115
Baku Girls University / Bakı Qızlar Universiteti
3299
26680
10778
6008
7
25586
Baku Branch First Moscow State Medical University I M Sechenov
22025
25579
10778
6008
8
25220
National Aviation Academy
16693
25422
10778
6008
9
24443
Azerbaijan State Academy of Fine Arts
20292
24460
10778
6008
10
24379
Azerbaijan High Military School / Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
27917
22778
10778
6008
11
24037
Western Caspian University
16415
24271
10778
6008
12
23478
Nakhchivan University / Naxçıvan Unversiteti
19749
23424
10778
6008
13
22953
Baku Slavic University
15427
23095
10778
6008
14
22877
Azerbaijan Tourism and Management University / Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
4849
23587
10778
6008
15
22405
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors A Aliyev
17789
22304
10778
6008
16
21871
Baku Music Academy / Bakı Musiqi Akademiyası
15164
21880
10778
6008
17
21325
Azerbaijan Cooperative University / Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
21117
20758
10778
6008
18
20485
Baku Eurasia University / Baki Avrasiya Universiteti
17789
20042
10778
6008
19
20001
Azerbaijan State Conservatory / Azərbaycan Milli Konservatoriyası
20183
19263
10778
6008
20
19856
Azerbaijan Technological University / Azərbaycan Texnologiya Universiteti
18242
23560
10778
5276
21
19834
Azerbaijan State Marine Academy / Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
18410
19214
10778
6008
22
19585
Sumqayit State University (Sumgait State University) / Sumqayıt Dövlət Universiteti
12543
19309
10778
6008
23
18774
Azerbaijan Academy of Public Administration
17234
18008
10778
6008
24
18582
Azerbaijan Police Academy / Polis Akademiyası
15260
17913
10778
6008
25
18567
Azerbaijan State Pedagogical University / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
7618
18378
10778
6008
26
18459
Azerbaijan State University of Culture & Art / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
17866
17601
10778
6008
27
18303
Ganja State University / Gəncə Dövlət Universiteti
7603
18045
10778
6008
28
17315
Lankaran State University
10795
16663
10778
6008
29
17204
Baku Business University
8653
16678
10778
6008
30
16427
Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti
12975
15418
10778
6008
31
15889
Azerbaijan State Agrarian University
14332
14648
10778
6008
32
15698
Nakhchivan Teachers Institute / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
3431
15265
10778
6008
33
15529
Baku Higher Oil School / Bakı Ali Neft Məktəbi
3868
14991
10778
6008
34
15408
Azerbaijan State University of Oil Industry
13124
16992
9445
6008
35
15286
Nakhchivan State University / Naxçıvan Dövlət Universiteti
6076
14407
10778
6008
36
15277
Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti
16173
13702
10778
6008
37
14421
Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch / MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
13807
12736
10778
6008
38
14407
Azerbaijan State Oil Academy / Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
27681
19351
10778
4548
39
14242
Azerbaijan University of Architecture and Construction / Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
11500
15222
9673
6008
40
13876
Azerbaijan University of Languages
7245
12405
10778
6008
41
12806
Azerbaijan Technical University / Azərbaycan Texniki Universiteti
8390
14377
8847
6008
42
12383
Academy of the Ministry of Emergency Situations / Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
1813
11081
10778
6008
43
12286
Baku Engineering University (Qafqaz University)
2899
14457
8599
6008
44
10242
Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti
4294
12907
9815
5562
45
6547
Khazar University / Xəzər Universitəsi
3652
6281
7432
6008
46
6494
ADA University (Azerbaijan Diplomatic Academy)
3216
7408
5684
6008
47
5817
Azerbaijan State University of Economics / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
2162
6490
4003
6008
48
3657
(1) Baku State University / Bakı Dövlət Universiteti
3392
8876
4365
3246

* Lower is better