Lithuania

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
744
Vilnius University / Vilniaus universitetas
331
987
1355
770
2
1421
Vilnius Gediminas Technical University / Vilniaus Gedimino technikos universitetas
943
2248
1679
1453
3
2060
Kaunas University of Technology / Kauno technologijos universitetas
1874
4548
1424
1985
4
2270
Vytautas Magnus University / Vytauto Didžiojo universitetas
861
2341
3437
2872
5
2284
Lithuanian University of Health Science (Kaunas University of Medicine, Veterinary Academy) / Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (Kauno Medicinos Universitetas)
1046
5631
4307
1741
6
2614
Mykolas Romeris University / Mykolo Romerio universitetas
1185
3271
3602
3139
7
2618
Klaipėda University / Klaipėdos universitetas
3034
4222
3073
2834
8
3147
Siauliai University / Šiaulių universitetas
1844
2886
4937
3911
9
3474
Aleksandras Stulginskis University (University of Agriculture) / Aleksandro Stulginskio Universitetas
2596
7749
4476
3346
10
4078
Lithuanian University of Educational Sciences (Vilnius Pedagogical University) / Lietuvos edukologijos universitetas
1008
7885
6163
3988
11
4491
Lithuanian Sports University / Lietuvos Sporto Universitetas
3976
10470
5896
3839
12
5096
ISM University of Management and Economics / ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
5498
7297
5950
4914
13
6421
European Humanities University / Europos Humanitarinis Universitetas
4127
6702
6684
5777
14
7761
LCC International University / LCC tarptautinis universitetas
6074
8742
9323
5246
15
9757
Vilnius Academy of Fine Arts / Vilniaus dailės akademija
4720
7794
9593
5777
16
10491
Lithuanian Academy of Music and Theatre / Lietuvos muzikos ir teatro akademija
3107
8984
9593
5777
17
10623
Vilnius University of Applied Sciences / Vilniaus kolegija
3502
9099
9593
5777
18
10824
Kazimiero Simonavičiaus University
8741
13325
9593
4914
19
11115
Kaunas College / Kauno Kolegija
5013
9435
9593
5777
20
12325
Studiju kokybes vertinimo centras
8099
10732
9593
5777
21
12525
University of Applied Social Sciences / Socialinių mokslų kolegija
11718
10717
9593
5777
22
13025
General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania / Lietuvos karo akademija
7113
11708
9593
5777
23
14343
Vilnius Business College / Vilniaus verslo kolegija
13263
12926
9593
5777
24
14571
Vilnius College of Technologies and Design / Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
6349
13775
9593
5777
25
14626
Kaunas College of Forestry and Environmental Engineering / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
13775
13246
9593
5777
26
14688
Klaipėda State College / Klaipėdos valstybinė kolegija
10821
13602
9593
5777
27
14897
Vilnius International School of Law and Business / Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla
12107
13823
9593
5777
28
15018
North Lithuania College / Šiaurės Lietuvos kolegija
11081
14060
9593
5777
29
15033
Utena College / Utenos kolegija
10219
14155
9593
5777
30
15235
Vilnius Co-operative College / Vilniaus kooperacijos kolegija
13417
14122
9593
5777
31
15246
Panevėžys College / Panevėžio kolegija
11999
14259
9593
5777
32
15394
Alytus College / Alytaus kolegija
13975
14259
9593
5777
33
15699
Šiauliai State College / Šiaulių valstybinė kolegija
5335
15408
9593
5777
34
16001
Marijampolė College / Marijampolės kolegija
8999
15487
9593
5777
35
16259
Vilnius College of Design / Vilniaus dizaino kolegija
20863
14693
9593
5777
36
16759
Lithuania Business College / Lietuvos verslo kolegija
14577
15971
9593
5777
37
16840
Kaunas Technical College / Kauno technikos kolegija
13298
16201
9593
5777
38
17084
Kolping College / Kolpingo kolegija
15269
16342
9593
5777
39
17721
Lithuanian Maritime Academy / Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
5637
17949
9593
5777
40
18276
V A Graičiūnas Higher School of Management / V A Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
10153
18226
9593
5777
41
18559
Telšiai Bishop Vincentas Borisevičius Priest Seminary / Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija
21816
17491
9593
5777
42
18683
Vilnius St Joseph Seminary / Vilniaus šv Juozapo kunigų seminarija
23851
17403
9593
5777
43
21043
St Ignatius of Loyola College / VšĮ Švento Ignaco Lojolos kolegija
9880
21514
9593
5777

* Lower is better