Lithuania

rankingWorld RankUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*sort descending
1
757
Vilnius University / Vilniaus universitetas
362
1113
1301
738
2
1372
Vilnius Gediminas Technical University / Vilniaus Gedimino technikos universitetas
896
2107
1678
1415
3
2219
Lithuanian University of Health Science (Kaunas University of Medicine, Veterinary Academy) / Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (Kauno Medicinos Universitetas)
1026
5290
3695
1711
4
2509
Kaunas University of Technology / Kauno technologijos universitetas
1504
4279
6593
2031
5
2183
Vytautas Magnus University / Vytauto Didžiojo universitetas
818
2331
3657
2655
6
2602
Klaipėda University / Klaipėdos universitetas
2342
3761
3140
2873
7
2618
Mykolas Romeris University / Mykolo Romerio universitetas
1113
3104
4494
3032
8
3754
Aleksandras Stulginskis University (University of Agriculture) / Aleksandro Stulginskio Universitetas
2445
8399
5005
3473
9
4377
Lithuanian Sports University / Lietuvos Sporto Universitetas
4241
9812
6285
3847
10
4103
Lithuanian University of Educational Sciences (Vilnius Pedagogical University) / Lietuvos edukologijos universitetas
1077
7633
5898
4121
11
3036
Siauliai University / Šiaulių universitetas
1677
1801
5282
4250
12
4590
ISM University of Management and Economics / ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
4960
7344
6462
4548
13
12231
Kazimiero Simonavičiaus University
11301
12867
10778
5562
14
7342
LCC International University / LCC tarptautinis universitetas
5971
8831
9445
5562
15
22545
St Ignatius of Loyola College / VšĮ Švento Ignaco Lojolos kolegija
11531
22830
10778
6008
16
12241
Kaunas College / Kauno Kolegija
4911
10490
10778
6008
17
15264
Panevėžys College / Panevėžio kolegija
10835
14035
10778
6008
18
15299
Utena College / Utenos kolegija
11547
14034
10778
6008
19
10149
Vilnius Academy of Fine Arts / Vilniaus dailės akademija
5166
7759
10778
6008
20
10604
Vilnius University of Applied Sciences / Vilniaus kolegija
2934
8589
10778
6008
21
15142
Vilnius Co-operative College / Vilniaus kooperacijos kolegija
7510
14097
10778
6008
22
14679
Vilnius College of Technologies and Design / Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
6518
13521
10778
6008
23
16324
Vilnius College of Design / Vilniaus dizaino kolegija
21929
14587
10778
6008
24
6768
European Humanities University / Europos Humanitarinis Universitetas
4241
6821
7345
6008
25
15529
Kaunas College of Forestry and Environmental Engineering / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
14238
14161
10778
6008
26
14633
Vilnius Business College / Vilniaus verslo kolegija
14532
12910
10778
6008
27
17340
Kolping College / Kolpingo kolegija
16529
16289
10778
6008
28
16813
Kaunas Technical College / Kauno technikos kolegija
15700
15684
10778
6008
29
14110
Klaipėda State College / Klaipėdos valstybinė kolegija
9861
12583
10778
6008
30
17197
Lithuanian Maritime Academy / Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
4849
16934
10778
6008
31
12720
General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania / Lietuvos karo akademija
6642
10941
10778
6008
32
11259
Lithuanian Academy of Music and Theatre / Lietuvos muzikos ir teatro akademija
3641
9363
10778
6008
33
17415
Lithuania Business College / Lietuvos verslo kolegija
13828
16577
10778
6008
34
15286
Marijampolė College / Marijampolės kolegija
8674
14201
10778
6008
35
13956
Šiauliai State College / Šiaulių valstybinė kolegija
7778
14737
9855
6008
36
22557
Telšiai Bishop Vincentas Borisevičius Priest Seminary / Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija
22537
22108
10778
6008
37
15837
Vilnius International School of Law and Business / Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla
15140
14529
10778
6008
38
18416
Vilnius St Joseph Seminary / Vilniaus šv Juozapo kunigų seminarija
18917
17460
10778
6008
39
12304
Studiju kokybes vertinimo centras
6891
10404
10778
6008
40
15322
North Lithuania College / Šiaurės Lietuvos kolegija
13606
13928
10778
6008
41
12345
University of Applied Social Sciences / Socialinių mokslų kolegija
12206
10131
10778
6008
42
15336
Alytus College / Alytaus kolegija
13422
13960
10778
6008
43
18036
V A Graičiūnas Higher School of Management / V A Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
8944
17637
10778
6008

* Lower is better