Norway

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
136
(1) Norwegian University of Science & Technology / Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
196
148
189
248
2
154
University of Bergen / Universitetet i Bergen
15
262
282
254
3
167
University of Oslo / Universitetet i Oslo
2470
136
69
128
4
435
University of Tromso / Universitetet i Tromsø
31
792
802
500
5
1162
University of Stavanger / Universitetet i Stavanger
1239
2233
977
1132
6
1254
Norwegian University of Life Sciences / Universitetet for miljø- og biovitenskap
1061
2867
1744
785
7
1391
University of Agder / Universitetet i Agder
2687
1726
1619
1584
8
1708
Ostfold University College / Høgskolen i Østfold
870
1557
1821
3548
9
2076
Bergen University College / Høgskolen i Bergen
1548
3274
1675
2779
10
2176
Oslo and Akershus University College of Applied Sciences / Høgskolen i Oslo og Akershus
2260
4821
1600
1841
11
2262
(1) BI Norwegian Business School / Handelshøyskolen BI
4839
2936
2635
2269
12
2581
Gjovik University College / Høgskolen i Gjøvik
1792
4089
3010
2938
13
2658
Norwegian School of Economics / Norges Handelshøyskole
6614
3626
3429
2219
14
2830
Vestfold University College / Høgskolen i Vestfold
5501
3325
2299
3219
15
2941
Telemark University College / Høgskolen i Telemark
4487
3974
2386
3133
16
3071
Hedmark University College / Høgskolen i Hedmark
3773
4979
3468
2610
17
3185
Lillehammer College / Høgskolen i Lillehammer
2773
4846
4718
2890
18
3230
MF Norwegian School of Theology / teologiske Menighetsfakultet
1429
2192
7402
5155
19
3295
Norwegian University for Sport and Physical Education / Norges Idrettshøgskole
6771
6574
4843
1430
20
3611
Molde University College / Høgskolen i Molde
5251
5220
4510
2835
21
3658
Volda University College / Høgskulen i Volda
1858
3332
5154
5155
22
3791
Buskerud University College / Høgskolen i Buskerud
7163
5508
4266
2646
23
3877
Narvik University College / Høgskolen i Narvik
2252
7068
4130
3010
24
4078
University of Nordland / Universitetet i Nordland (Bodo Regional University / Høgskolen i Bodø)
3651
7329
5790
2443
25
4114
Sor-Trondelag University College / Høgskolen i Sør-Trøndelag - Kunnskapen du trenger
5539
3231
4176
5155
26
4531
Nord-Trondelag University College / Høgskolen i Nord-Trøndelag
3370
5546
2062
5155
27
4564
University Centre in Svalbard
10572
5682
8045
2246
28
5241
Haugesund University College / Høgskolen Stord/Haugesund
7171
5891
8467
3412
29
6100
University Graduate Center / Universitetsenteret på Kjeller
6201
5712
6364
5155
30
6191
Bergen National Academy of the Arts / Kunsthøgskolen i Bergen
2859
6849
7377
5155
31
6208
Aalesund University College / Høgskolen i Ålesund
3376
6568
7502
5155
32
6246
Sogn og Fjordane University College / Høgskulen i Sogn og Fjordane
5476
6767
4746
5155
33
6289
Oslo School of Architecture / Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
4367
5899
8689
5155
34
6579
Finnmark University College / Høgskolen i Finnmark
3935
7469
8907
4491
35
6752
Oslo National Academy of the Arts / Kunsthøgskolen i Oslo
8290
6267
6045
5155
36
6882
Nesna University College / Høgskolen i Nesna
3203
7737
7836
5155
37
7363
Harstad University College / Høgskolen i Harstad
729
9031
12473
5155
38
7711
Norwegian State Academy of Music / Norges Musikkhøgskole
9540
6756
8140
5155
39
7832
Norsk Gestaltinstitutt
1087
5408
19605
5155
40
7888
Norwegian School of Veterinary Science / Norges Veterinærhøgskole
11483
6317
8316
5155
41
7912
Diakonhjemmet University College
3197
9493
11627
4491
42
8489
Norwegian School of Veterinary Science
8630
14690
13219
1313
43
9651
NKI Nettstudier
11753
6579
15749
5155
44
9723
Queen Maud's College of Early Childhood Education / Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
6285
9860
13089
5155
45
10213
Norway's Information Technology University College / Norges Informasjonsteknologiske Høgskole
13131
8973
10763
5155
46
10288
NLA Høgskolen
7956
9006
15820
5155
47
10667
School of Mission and Theology / Misjonshøgskolen i Stavanger
11875
10812
9134
5155
48
11117
Markedshoyskolen Scandinavian School of Management
14298
10963
8527
5155
49
12319
Sami University College Sami Institute / Samisk Høgskole
8868
8846
20053
5155
50
12882
Fjellhaug Oslo
13414
13276
11455
5155
51
13075
Rudolf Steiner College of Education / Steinerhøyskolen
15022
13012
11419
5155
52
13107
Barrat-Due Institute of Music
13590
12803
13396
5155
53
14276
Atlantis Medical College / Atlantis Medisinske Høgskole
13260
14023
15546
5155
54
14381
Diakonova University College
9801
15072
16282
5155
55
14528
(1) Haraldsplass Deaconess University College / Haraldsplass Diakonale Høgskole
13703
15147
13616
5155
56
15908
Høgskolen Landbruk og Bygdenæringar
15765
14425
17976
5155
57
16169
Bergen School of Architecture / Bergen Arkitekt Skole
14526
12737
20707
5155
58
16177
Bjørknes Høyskole (Encefalon Helsehøyskolen)
16539
16026
15782
5155
59
16606
Norske Eurytmihøyskole
20323
15373
15625
5155
60
17041
Norsk Høgskole for Helhetsterapi
19885
16340
15546
5155
61
17281
Lovisenberg College of Diakonia and Nursing
7192
17383
20707
5155
62
18195
Norwegian School of Dance / Norske Ballett Høyskole
19597
14794
20707
5155
63
18254
Ansgar School of Theology and Mission / Ansgarskolen
19492
14966
20707
5155

* Lower is better