Slovakia

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
792
Comenius University in Bratislava / Univerzita Komenského v Bratislave
903
1424
1206
687
2
1050
Technical University of Košice / Technická univerzita v Košiciach
378
1156
1899
1268
3
1173
Slovak University of Technology in Bratislava / Slovenská technická univerzita v Bratislave
579
1480
2159
1278
4
1749
Pavol Jozef Šafárik University in Košice / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2151
3458
3238
1483
5
2080
University of Žilina / Žilinská univerzita v Žiline
2420
4119
3318
1868
6
2579
Slovak University of Agriculture in Nitra / Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1524
4474
3703
2652
7
2643
Slovak Medical University in Bratislava / Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
3041
4320
4994
2588
8
2893
University of Constantinus the Philosopher in Nitra / Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
1308
5740
6684
2397
9
2917
Matej Bel University in Banská Bystrica / Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2331
4870
4033
3069
10
2932
Technical University in Zvolen / Technická univerzita vo Zvolene
5152
6540
2619
2836
11
3078
University of Prešov / Prešovská univerzita v Prešove
3858
5503
4065
3142
12
3252
University of St Cyril and Methodius of Trnava / Univerzita sv Cyrila a Metoda
3267
8733
4027
2743
13
3481
University of Trnava / Trnavská univerzita v Trnave
1673
7821
4744
3268
14
3663
University of Economics in Bratislava / Ekonomická univerzita v Bratislave
3290
4752
5561
4068
15
3852
Catholic University in Ružomberok / Katolícka univerzita v Ružomberku
4340
7906
4341
3783
16
4443
University of Veterinary Medicine in Košice / Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach
10929
9143
7414
3625
17
5392
Pan European University (Bratislava School of Law) / Paneurópska vysoká škola
3389
11285
6818
4285
18
5617
Alexander Dubček University of Trenčín in Trenčín / Trencianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencíne
2222
9318
9491
3993
19
11168
Academy of Fine Arts and Design Bratislava / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
12858
8900
9491
5789
20
11284
Academy of Performing Arts in Bratislava / Vysoká škola múzických umení
7107
9603
9491
5789
21
11457
College of Management in Trenčín / Vysoká škola manažmentu City University of Seattle
8676
12121
8399
5789
22
12188
St Elizabeth College of Health and Social Work in Bratislava / Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv Alžbety v Bratislave
11218
13115
9491
5254
23
12759
Academy of Arts in Banská Bystrica / Akadémia umení v Banskej Bystrici
10074
11194
9491
5789
24
13153
(1) J Selye University / Univerzita J Selyeho / Selye János Egyetem
7501
11978
9491
5789
25
13492
General Milan Rastislav Štefánik Armed Forces Academy in Liptovský Mikuláš / Akadémia ozbrojených síl gen M R Štefánika v Liptovskom Mikuláši
3423
12811
9491
5789
26
13970
Security Management College in Košice / Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
16419
15471
7992
5789
27
14547
Bratislava International School of Liberal Arts / Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
8834
13689
9491
5789
28
14842
College of Public Administration Economics and Management / Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
11070
13846
9491
5789
29
15179
Central European College in Skalica / Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
15600
13820
9491
5789
30
15598
Police Academy in Bratislava / Akadémia policajného zboru v Bratislave
12566
14695
9491
5789
31
16642
International Business College ISM Slovakia in Prešov / Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
15052
15855
9491
5789
32
18293
Vysoká škola Danubius (Vysoká škola v Sládkovičove)
8714
18474
9491
5789
33
19204
College of International and Public Relations Prague / Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
21725
18320
9491
5789

* Lower is better