Slovakia

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
762
Comenius University in Bratislava / Univerzita Komenského v Bratislave
541
1228
1210
688
2
1087
Technical University of Košice / Technická univerzita v Košiciach
760
1194
1941
1267
3
1137
Slovak University of Technology in Bratislava / Slovenská technická univerzita v Bratislave
350
1392
1929
1277
4
1613
Pavol Jozef Šafárik University in Košice / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1194
2959
2374
1482
5
2059
University of Žilina / Žilinská univerzita v Žiline
1136
3969
3414
1866
6
2449
Slovak University of Agriculture in Nitra / Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
797
4064
3274
2650
7
2574
University of Constantinus the Philosopher in Nitra / Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
1375
5495
3756
2395
8
2584
Matej Bel University in Banská Bystrica / Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
422
3419
4005
3066
9
2743
Slovak Medical University in Bratislava / Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
3194
4784
5113
2586
10
2888
Technical University in Zvolen / Technická univerzita vo Zvolene
4810
6237
2749
2834
11
2972
University of Prešov / Prešovská univerzita v Prešove
1821
5125
3912
3139
12
3227
University of St Cyril and Methodius of Trnava / Univerzita sv Cyrila a Metoda
4362
8771
4115
2741
13
3417
University of Trnava / Trnavská univerzita v Trnave
2285
7439
4765
3265
14
3571
University of Economics in Bratislava / Ekonomická univerzita v Bratislave
1173
4804
4946
4063
15
3819
Catholic University in Ružomberok / Katolícka univerzita v Ružomberku
4164
7680
4553
3780
16
5226
University of Veterinary Medicine in Košice / Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach
8380
9334
9593
3622
17
5330
Pan European University (Bratislava School of Law) / Paneurópska vysoká škola
4221
11300
6860
4279
18
5574
Alexander Dubček University of Trenčín in Trenčín / Trencianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencíne
2914
9306
9593
3988
19
10990
Academy of Fine Arts and Design Bratislava / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
10498
8837
9593
5777
20
11332
Academy of Performing Arts in Bratislava / Vysoká škola múzických umení
4537
9767
9593
5777
21
11695
College of Management in Trenčín / Vysoká škola manažmentu City University of Seattle
11581
12422
8346
5777
22
12136
St Elizabeth College of Health and Social Work in Bratislava / Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv Alžbety v Bratislave
9010
13272
9593
5246
23
12685
Academy of Arts in Banská Bystrica / Akadémia umení v Banskej Bystrici
6664
11369
9593
5777
24
13698
(1) J Selye University / Univerzita J Selyeho / Selye János Egyetem
8147
12481
9593
5777
25
14039
Security Management College in Košice / Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
15839
15904
7898
5777
26
14357
General Milan Rastislav Štefánik Armed Forces Academy in Liptovský Mikuláš / Akadémia ozbrojených síl gen M R Štefánika v Liptovskom Mikuláši
6074
13539
9593
5777
27
15246
College of Public Administration Economics and Management / Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
12224
14238
9593
5777
28
15588
Central European College in Skalica / Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
14787
14441
9593
5777
29
15756
Bratislava International School of Liberal Arts / Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
13016
14816
9593
5777
30
15879
Police Academy in Bratislava / Akadémia policajného zboru v Bratislave
11239
15168
9593
5777
31
16847
International Business College ISM Slovakia in Prešov / Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
12993
16229
9593
5777
32
18774
Vysoká škola Danubius (Vysoká škola v Sládkovičove)
8217
18995
9593
5777
33
19220
College of International and Public Relations Prague / Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
21508
18317
9593
5777

* Lower is better