Slovakia

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
738
Comenius University in Bratislava / Univerzita Komenského v Bratislave
825
1334
1175
700
2
891
Technical University of Košice / Technická univerzita v Košiciach
421
1117
1771
1123
3
936
Slovak University of Technology in Bratislava / Slovenská technická univerzita v Bratislave
471
1222
2009
1109
4
1714
Pavol Jozef Šafárik University in Košice / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2300
3290
2944
1462
5
2052
University of Žilina / Žilinská univerzita v Žiline
1529
4329
3073
1824
6
2533
Slovak University of Agriculture in Nitra / Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
919
4386
3419
2829
7
2547
Slovak Medical University in Bratislava / Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
4860
3487
4589
2576
8
2898
University of Constantinus the Philosopher in Nitra / Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2005
5958
5733
2461
9
2939
Matej Bel University in Banská Bystrica / Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2242
5013
3667
3153
10
3122
University of Prešov / Prešovská univerzita v Prešove
2956
5361
3956
3304
11
3128
Technical University in Zvolen / Technická univerzita vo Zvolene
6345
6535
2396
3068
12
3259
University of Economics in Bratislava / Ekonomická univerzita v Bratislave
2384
4514
4908
3664
13
3424
University of St Cyril and Methodius of Trnava / Univerzita sv Cyrila a Metoda
6713
8640
3694
2863
14
3480
University of Trnava / Trnavská univerzita v Trnave
3740
7857
4663
3125
15
3929
Catholic University in Ružomberok / Katolícka univerzita v Ružomberku
6472
7915
4356
3721
16
4792
University of Veterinary Medicine in Košice / Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach
11770
9180
6836
3664
17
5715
Alexander Dubček University of Trenčín in Trenčín / Trencianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencíne
6084
8738
8635
3939
18
7656
Pan European University (Bratislava School of Law) / Paneurópska vysoká škola
7100
11687
6200
5228
19
10776
College of Management in Trenčín / Vysoká škola manažmentu City University of Seattle
7723
11891
7788
5778
20
10903
Academy of Performing Arts in Bratislava / Vysoká škola múzických umení
7891
9716
8635
5778
21
11277
Academy of Fine Arts and Design Bratislava / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
13856
8930
8635
5778
22
12101
(1) J Selye University / Univerzita J Selyeho / Selye János Egyetem
9193
11633
8514
5778
23
12281
Academy of Arts in Banská Bystrica / Akadémia umení v Banskej Bystrici
10851
10979
8635
5778
24
12484
General Milan Rastislav Štefánik Armed Forces Academy in Liptovský Mikuláš / Akadémia ozbrojených síl gen M R Štefánika v Liptovskom Mikuláši
6940
13187
8336
5778
25
13944
Bratislava International School of Liberal Arts / Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
9341
13652
8635
5778
26
14076
St Elizabeth College of Health and Social Work in Bratislava / Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv Alžbety v Bratislave
12070
13241
8635
5778
27
14224
Security Management College in Košice / Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
16325
15437
7427
5778
28
14777
Police Academy in Bratislava / Akadémia policajného zboru v Bratislave
10789
14580
8635
5778
29
14902
College of Public Administration Economics and Management / Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
13243
14175
8635
5778
30
15118
Central European College in Skalica / Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
15301
14021
8635
5778
31
15636
Vysoká škola Danubius (Vysoká škola v Sládkovičove)
10453
15868
8635
5778
32
16149
International Business College ISM Slovakia in Prešov / Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
14423
15683
8635
5778
33
19460
College of International and Public Relations Prague / Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
21079
18456
8635
5778

* Lower is better