Slovakia

rankingWorld RankUniversitysort descendingDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
22140
Academia Medica Bratislava / Akadémia médií
24230
21254
11401
6033
2
12977
Academy of Arts in Banská Bystrica / Akadémia umení v Banskej Bystrici
8594
10941
11401
6033
3
11221
Academy of Fine Arts and Design Bratislava / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
10288
8623
11401
6033
4
11471
Academy of Performing Arts in Bratislava / Vysoká škola múzických umení
6723
9162
11401
6033
5
4569
Alexander Dubček University of Trenčín in Trenčín / Trencianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencíne
4413
9271
5812
4269
6
14006
Bratislava International School of Liberal Arts / Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
14987
13843
10600
6033
7
3847
Catholic University in Ružomberok / Katolícka univerzita v Ružomberku
4769
7654
5128
3655
8
15933
Central European College in Skalica / Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
14814
14467
11401
6033
9
19403
College of International and Public Relations Prague / Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
22286
18155
11401
6033
10
11747
College of Management in Trenčín / Vysoká škola manažmentu City University of Seattle
11483
12277
9676
6033
11
11982
College of Public Administration Economics and Management / Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
11709
13412
8865
6033
12
716
Comenius University in Bratislava / Univerzita Komenského v Bratislave
358
1175
1195
646
13
18747
DTI University
18444
17667
11401
6033
14
12747
General Milan Rastislav Štefánik Armed Forces Academy in Liptovský Mikuláš / Akadémia ozbrojených síl gen M R Štefánika v Liptovskom Mikuláši
7521
12852
10486
6033
15
14962
International Business College ISM Slovakia in Prešov / Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
14785
14465
10987
6033
16
13330
J Selye University / Univerzita J Selyeho / Selye János Egyetem
8528
11427
11401
6033
17
2705
Matej Bel University in Banská Bystrica / Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
1516
4150
4019
2815
18
5126
Pan European University (Bratislava School of Law) / Paneurópska vysoká škola
5955
9896
7956
4409
19
1566
Pavol Jozef Šafárik University in Košice / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1050
2781
2389
1461
20
15777
Police Academy in Bratislava / Akadémia policajného zboru v Bratislave
12038
14471
11401
6033
21
13876
Security Management College in Košice / Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
17981
15420
9084
6033
22
3242
Slovak Medical University in Bratislava / Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
3551
7061
5817
2735
23
2276
Slovak University of Agriculture in Nitra / Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
698
2669
3122
2782
24
1223
Slovak University of Technology in Bratislava / Slovenská technická univerzita v Bratislave
361
1548
1956
1388
25
12181
St Elizabeth College of Health and Social Work in Bratislava / Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv Alžbety v Bratislave
13132
12559
11401
5580
26
2940
Technical University in Zvolen / Technická univerzita vo Zvolene
5410
6119
2933
2735
27
1189
Technical University of Košice / Technická univerzita v Košiciach
1210
1586
1889
1262
28
2550
University of Constantinus the Philosopher in Nitra / Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
1873
5141
4089
2219
29
3343
University of Economics in Bratislava / Ekonomická univerzita v Bratislave
1678
3976
5626
3860
30
3459
University of Prešov / Prešovská univerzita v Prešove
2328
2595
11401
3098
31
3514
University of St Cyril and Methodius of Trnava / Univerzita sv Cyrila a Metoda
4608
8590
4182
3037
32
3350
University of Trnava / Trnavská univerzita v Trnave
3431
7203
5295
2966
33
4158
University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice / Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
6723
8995
4510
3925
34
1758
University of Žilina / Žilinská univerzita v Žiline
151
3278
3594
1632
35
17058
Vysoká škola Danubius (Vysoká škola v Sládkovičove)
13077
16076
11401
6033
36
22097
Vysoká škola Hochschule Fresenius
22616
21411
11401
6033

* Lower is better