Eslovenia

RankingRanking MundialUniversidadordenar ascendenteDet.Presencia (Posición*)Impacto (Posición*)Apertura (Posición*)Excelencia (Posición*)
1
2120
University of Primorska / Univerza na Primorskem
1171
4500
2785
2021
2
18588
University of Novo Mesto / Univerza v Novem Mestu
14058
18392
8602
6115
3
2545
University of Nova Gorica / Univerza v Novi Gorici
2113
6623
3704
1900
4
1103
University of Maribor / Univerza v Mariboru
286
2839
1170
942
5
307
University of Ljubljana / Univerza v Ljubljani
67
359
564
334
6
16091
School of Advanced Social Studies in Nova Gorica / Fakulteta za uporabne družbene študije
14542
15254
8602
6115
7
18509
New University / Nova Univerza
14122
18284
8602
6115
8
21743
MLC Fakulteta Ljubljana
21407
21373
8602
6115
9
25591
Landscape Governance College Grm Novo Mesto / Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
20907
25729
8602
6115
10
5130
Jožef Stefan International Postgraduate School Ljubljana / Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
8801
15704
8602
2371
11
20057
Jána Albrech Music and Art Academy
15036
20041
8602
6115
12
14661
International School for Social and Business Studies Celje / Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje
9811
13797
8602
6115
13
19997
Institute and Academy of Multimedia IAM
23721
19091
8602
6115
14
20693
IBS International Business School / Mednarodna poslovna šola
19142
20423
8602
6115
15
27803
I VITES Institute of High Technology and Systems / I VITES Inštitut za visoke tehnologije in sisteme
27711
27615
8602
6115
16
22405
Higher School of Economy Celje / Višja Ekonomska šola Celje
12830
22860
8602
6115
17
20816
Health College in Celje / Visoka zdravstvena šola v Celju
14542
20946
8602
6115
18
17028
Graduate School of Humanities / Institutum Studiorum Humanitatis Ljubljana
19653
15979
8602
6115
19
13679
GEA College of Entrepreneurship Piran
14154
12243
8602
6115
20
26091
Fizioterapevtika Higher Education Institution
22632
26122
8602
6115
21
14910
Faculty of Tourism Studies Portorož Turistica
8945
14167
8602
6115
22
17623
Faculty of Organisation Studies in Novo Mesto / Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
11859
17364
8602
6115
23
22032
Faculty of Media Ljubljana / Fakulteta za medije
22458
21585
8602
6115
24
25927
Faculty of Mechanical Engineering Novo Mesto / Fakulteta za strojništvo
21099
26061
8602
6115
25
25542
Faculty of Mechanical Engineering Maribor / Fakulteta za strojništvo Maribor
10475
26232
8602
6115
26
7676
Faculty of Management Koper / Fakulteta za management Koper
5596
9401
5505
6115
27
9890
Faculty of Information Studies in Novo Mesto / Fakulteta za informacijske študije
11214
20774
8130
4090
28
19587
Faculty of Industrial Engineering Novo Mesto / Fakulteta za industrijski inženiring Novo Mesto
11269
19762
8602
6115
29
24481
Faculty of Health Sciences Novo Mesto / Fakulteta za zdravstvene vede
18727
24743
8602
6115
30
18295
Faculty of Health Care Angele Boskin / Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
5975
18638
8602
6115
31
17277
Faculty of Design / Fakulteta za dizajn (Academy of Design Ljubljana)
15128
16680
8602
6115
32
16730
Faculty of Commercial and Business Sciences Celje / Fakultete za komercialne in poslovne vede Celje
14432
16107
8602
6115
33
24654
Faculty of Business and Administrative Sciences Novo Mesto / Fakulteta za poslovne in upravne vede
22047
24643
8602
6115
34
22496
Faculty for Polymer Technology / Fakulteta za tehnologijo polimerov
15293
22779
8602
6115
35
12018
Euro-Mediterranean University Portorož
17923
9883
8602
6115
36
19231
Environmental Protection College Velenje / Visoka šola za varstvo okolja
9561
19466
8602
6115
37
27713
Ekonomska šola Novo mesto
13883
28114
8602
6115
38
26299
DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies Maribor
20882
26438
8602
6115
39
13468
DOBA
14968
11936
8602
6115
40
21844
College of Visual Arts Ljubljana Arthouse
24898
21113
8602
6115
41
19265
College of Services Ljubljana / Visoka sola za storitve Ljubljana
19730
18681
8602
6115
42
16477
College of Health Sciences Slovenj Gradec / Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec
17819
15450
8602
6115
43
19736
College of Accounting Ljubljana / Visoka šola za računovodstvo
18505
19338
8602
6115
44
18767
Catholic Institute Faculty of Business Studies
20371
18062
8602
6115
45
10169
Bled School of Management
16836
7660
8602
6115
46
23754
B2 College of Business Sciences / B2 Visoka šola za poslovne vede
22397
23608
8602
6115
47
13788
Alma Mater Europaea (European Study Center Maribor / Visokošolski zavod ESM)
5008
13116
8602
6115
48
22366
Academy of Visual Arts Ljubljana / Inštitut AVA Akademija za vizualne umetnosti Ljubljana
22804
21944
8602
6115
49
17378
Academia
6835
17466
8602
6115
50
17230
(3) Faculty of Government and European Studies Kranj New University / Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze
10728
16990
8602
6115

* Menor es mejor