Civets

RankingRanking MundialUniversidadorden descendenteDet.PaísPresencia (Posición*)Impacto (Posición*)Apertura (Posición*)Excelencia (Posición*)
3201
18896
Vietnam Air and Air Defense Forces Academy / Học viện Phòng không Không quân Việt Nam
bandera
10873
19140
7360
6084
3202
16647
Vietnam Aviation Academy / Học viện Hàng không Việt Nam
bandera
8116
16666
7360
6084
3203
11179
Vietnam Forestry University / Đại học Lâm nghiệp
bandera
2314
10427
7360
6084
3204
7294
Vietnam Maritime University / Đại học Hàng hải
bandera
3476
8262
5781
6084
3205
29035
Vietnam Military Academy Dalat / Học viện Lục quân Đà Lạt
bandera
19724
29207
7360
6084
3206
16541
Vietnam Military Medical Academy / Học viện Quân y Việt Nam
bandera
13166
16073
7360
6084
3207
24110
Vietnam Military Political Academy / Học viện Chính trị Quân sự Việt Nam
bandera
13958
24715
7360
6084
3208
17353
Vietnam National Academy of Music Hanoi Conservatory of Music / Nhạc viện Hà Nội
bandera
13643
17035
7360
6084
3209
1133
Vietnam National University Hanoi / Đại học Quốc gia Hà Nội
bandera
436
1855
1631
1230
3210
3141
Vietnam National University Ho Chi Minh City / Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
bandera
5962
6410
7360
1572
3211
3965
Vietnam National University of Agriculture
bandera
2361
8858
2621
4213
3212
19023
Vietnam Naval Academy / Học viện Hải quân Việt Nam
bandera
17537
18661
7360
6084
3213
15035
Vietnam University of Commerce / Đại học Thương mại
bandera
6404
16628
6929
6084
3214
21734
Vietnam University of Traditional Medicine / Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam
bandera
14608
22099
7360
6084
3215
7508
Vietnamese-German University / Đại học Việt-Đức
bandera
10837
9882
4079
6084
3216
4120
Vinh University / Đại học Vinh
bandera
2241
9233
5560
3716
3217
11884
VNU Hanoi University of Science / Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
bandera
4880
10909
7360
6084
3218
11673
VNU University of Economics and Busines / Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
bandera
1829
11226
7360
6084
3219
4930
VNUHCM International University / Trường Đại học Quốc tế
bandera
7155
4496
2532
6084
3220
6042
VNUHCM University of Information Technology / Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
bandera
2716
6684
4589
6084
3221
5593
VNUHCM University of Science
bandera
2024
7234
2879
6084
3222
8493
VNUHCM University of Social Sciences and Humanities / Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
bandera
2224
6897
7360
6084
3223
4518
VNUHCM University of Technology / Trường Đại học Bách khoa
bandera
2258
3654
2026
6084
3224
17824
Vo Truong Toan University / Đại học Võ Trường Toản VTTU
bandera
11391
17845
7360
6084
3225
19892
Vuselela College
bandera
23557
19078
7360
6084
3226
3804
Walter Sisulu University
bandera
16011
8930
4061
3356
3227
19177
West Coast College
bandera
22216
18346
7360
6084
3228
21354
Western College
bandera
29121
19145
7360
6084
3229
14473
Western University Hanoi / Đại học Thành Tây Hà Nội
bandera
12553
20105
3843
6084
3230
25365
Wilmar Bisnis Indonesia Polytechnic
bandera
14314
26635
7172
6084
3231
27490
Wiyatamandala School of Business
bandera
28506
27118
7360
6084
3232
28390
Yayasan Pendidikan Karya Anak Bangsa
bandera
28742
28169
7360
6084
3233
26813
Yayasan Pendidikan Pelayaran Djadajat 1963
bandera
22986
26963
7360
6084
3234
28686
Yayasan Pendidikan Yapti Turatea Indonesia
bandera
25946
28771
7360
6084
3235
26753
Yayasan Perguruan Sawerigading Makassar
bandera
16599
27260
7360
6084
3236
1792
Zagazig University
bandera
2357
6605
1310
1110
3237
3180
Zewail City of Science and Technology
bandera
12879
12082
2492
1843

Páginas

* Menor es mejor