Civets

RankingRanking MundialUniversidadordenar ascendenteDet.PaísPresencia (Posición*)Impacto (Posición*)Apertura (Posición*)Excelencia (Posición*)
1
2372
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
bandera
2415
5380
1521
2557
2
3074
Zewail City of Science and Technology
bandera
13082
11333
2617
1763
3
1656
Zagazig University
bandera
2367
6483
1095
1029
4
1841
Yüzüncü Yil University
bandera
1707
4092
1140
2117
5
16788
Yüksek Ihtisas Üniversitesi
bandera
12014
16565
5819
6626
6
1097
Yildiz Technical University / Yıldız Teknik Üniversitesi
bandera
1147
2723
853
1002
7
3743
Yıldırım Beyazıt University / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
bandera
2952
7365
5819
2557
8
7901
Yeni Yüzyıl University / T C İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
bandera
8458
10254
3740
6626
9
1863
Yeditepe University
bandera
2594
3554
1337
2270
10
26930
Yayasan TMKM
bandera
28208
26559
5819
6626
11
25303
Yayasan Perguruan Sawerigading Makassar
bandera
15138
25915
5819
6626
12
28488
Yayasan Pendidikan Yapti Turatea Indonesia
bandera
25001
28554
5819
6626
13
27624
Yayasan Pendidikan Pelayaran Djadajat 1963
bandera
26378
27548
5819
6626
14
27984
Yayasan Pendidikan Karya Anak Bangsa
bandera
29999
27215
5819
6626
15
17669
Yayasan Pendidikan Dewantara
bandera
14130
17496
5819
6626
16
10065
Yayasan Harapan Medan
bandera
15065
10647
5063
6626
17
2477
Yaşar University
bandera
3822
4238
2142
2951
18
3675
Yalova University
bandera
5380
8454
2583
3852
19
28325
Wiyatamandala School of Business
bandera
29455
27953
5819
6626
20
24929
Wilmar Bisnis Indonesia Polytechnic
bandera
11964
25735
5819
6626
21
11094
Western University Hanoi / Đại học Thành Tây Hà Nội
bandera
1514
18189
2342
6626
22
21039
Western College
bandera
30221
18781
5819
6626
23
18369
West Coast College
bandera
23116
17508
5819
6626
24
3866
Walter Sisulu University
bandera
15751
8683
3675
3517
25
19211
Vuselela College
bandera
24683
18324
5819
6626
26
17827
Vo Truong Toan University / Đại học Võ Trường Toản VTTU
bandera
11475
17915
5819
6626
27
1898
VNUHCM University of Technology / Trường Đại học Bách khoa
bandera
2244
3684
1875
2152
28
8476
VNUHCM University of Social Sciences and Humanities / Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
bandera
3402
6639
5819
6626
29
5702
VNUHCM University of Science
bandera
2122
6971
2534
6626
30
6729
VNUHCM University of Information Technology / Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin
bandera
2636
7251
4473
6626
31
5434
VNUHCM International University / Trường Đại học Quốc tế
bandera
6274
5290
2653
6626
32
11502
VNU University of Economics and Busines / Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
bandera
2328
11006
5819
6626
33
4013
VNU Hanoi University of Science / Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
bandera
6932
11224
5819
1905
34
4564
Vinh University / Đại học Vinh
bandera
2002
9341
5309
4199
35
7901
Vietnamese-German University / Đại học Việt-Đức
bandera
7824
9862
4062
6626
36
20803
Vietnam University of Traditional Medicine / Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam
bandera
14230
21066
5819
6626
37
15890
Vietnam University of Commerce / Đại học Thương mại
bandera
6604
16030
5819
6626
38
18917
Vietnam Naval Academy / Học viện Hải quân Việt Nam
bandera
17731
18608
5819
6626
39
4496
Vietnam National University of Agriculture
bandera
2757
8192
2283
5280
40
2943
Vietnam National University Ho Chi Minh City / Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
bandera
4617
5760
5819
1543
41
1103
Vietnam National University Hanoi / Đại học Quốc gia Hà Nội
bandera
466
1987
1508
1143
42
17603
Vietnam National Academy of Music Hanoi Conservatory of Music / Nhạc viện Hà Nội
bandera
13103
17508
5819
6626
43
24205
Vietnam Military Political Academy / Học viện Chính trị Quân sự Việt Nam
bandera
14054
24766
5819
6626
44
16071
Vietnam Military Medical Academy / Học viện Quân y Việt Nam
bandera
12533
15684
5819
6626
45
29320
Vietnam Military Academy Dalat / Học viện Lục quân Đà Lạt
bandera
18759
29566
5819
6626
46
8250
Vietnam Maritime University / Đại học Hàng hải
bandera
3309
8287
5391
6626
47
14061
Vietnam Forestry University / Đại học Lâm nghiệp
bandera
3437
14179
5819
6626
48
16413
Vietnam Aviation Academy / Học viện Hàng không Việt Nam
bandera
11079
16191
5819
6626
49
18613
Vietnam Air and Air Defense Forces Academy / Học viện Phòng không Không quân Việt Nam
bandera
10946
18859
5819
6626
50
9936
Vietnam Academy of Social Sciences / Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
bandera
3870
8658
5819
6626
51
18097
Vietnam Academy of Science and Technology / Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
bandera
10065
18363
5819
6626
52
20169
Vietnam Academy of Military Science / Học viện Khoa học Quân sự Việt Nam
bandera
14868
20322
5819
6626
53
18663
Vietnam Academy of Logistics / Học viện Hậu cần Việt Nam
bandera
21439
18022
5819
6626
54
12573
Vega School
bandera
18194
10709
5819
6626
55
20288
Van Xuan University of Technology / Đại học Công nghệ Vạn Xuân VXUT
bandera
14753
20473
5819
6626
56
7917
Van Lang University / Đại học Văn Lang
bandera
3271
5773
5819
6626
57
14191
Van Hien University / Đại học Văn Hiến
bandera
8013
13709
5819
6626
58
3709
Vaal University of Technology
bandera
6744
6682
3546
4064
59
3480
Uskudar University / Üsküdar Üniversitesi
bandera
5142
7306
2099
3937
60
3110
Uşak University
bandera
3603
7560
1589
3363
61
28361
UnivTerbuka Palembang
bandera
25568
28405
5819
6626
62
3789
University of Zululand
bandera
6576
10164
3011
3414
63
3009
University of Venda
bandera
7621
7724
2095
2800
64
11281
University of Turkish Aeronautical Association / Türk Hava Kurumu Üniversitesi
bandera
9584
9828
5819
6626
65
12896
University of Transport Technology / Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải
bandera
4373
12474
5819
6626
66
16972
University of Transport and Communications Ho Chi Minh City / Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh
bandera
5616
17531
5819
6626
67
7064
University of Transport and Communications / Trường Đại học Giao thông Vận tải
bandera
4900
8235
5819
5902
68
411
University of the Witwatersrand
bandera
1128
714
429
347
69
914
University of the Western Cape
bandera
2085
1241
886
1101
70
1269
University of the Free State
bandera
1976
3122
1106
1118
71
867
University of South Africa
bandera
1803
1028
957
1077
72
16255
University of Social Labor
bandera
12243
15936
5819
6626
73
6150
University of Sadat City
bandera
5392
26509
1901
3073
74
441
University of Pretoria
bandera
570
616
466
501
75
11149
University of Mpumalanga
bandera
23448
13339
4095
6626
76
2782
University of Limpopo
bandera
5508
6833
2163
2643
77
12117
University of Languages and International Studies / Trường Đại học Ngoại ngữ
bandera
3859
11542
5819
6626
78
19262
University of Labour and Social Affairs CSII / Đại học Lao Động Xã Hội cơ sở phía Nam
bandera
14428
19309
5819
6626
79
607
University of Kwazulu Natal
bandera
817
1349
539
490
80
778
University of Johannesburg
bandera
2112
2047
711
544
81
2440
University of Fort Hare
bandera
5766
4691
1824
2709
82
18187
University of Finance and Accountancy / Đại học Tai chinh Ke Toan
bandera
14770
18025
5819
6626
83
11056
University of Engineering and Technology / Trường Đại học Công nghệ
bandera
4133
10113
5819
6626
84
17326
University of Education / Trường Đại Học Giáo Dục
bandera
11527
17284
5819
6626
85
3458
University of Economics Ho Chi Minh City / Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
bandera
2019
5135
3255
4331
86
10567
University of Economics and Law / Trường Đại Học Kinh Tế và Luật
bandera
5960
9250
5819
6626
87
2389
University of Danang / Đại học Đà Nẵng
bandera
799
3225
1882
3517
88
265
University of Cape Town
bandera
487
394
225
249
89
1735
University of Anatolia / Anadolu Üniversitesi
bandera
1300
893
5819
1626
90
11651
Université Senghor d'Alexandrie
bandera
12407
10052
5819
6626
91
15388
Université Française d'Egypte
bandera
26838
13435
5819
6626
92
15158
Universitas Yudharta Pasuruan
bandera
8105
14946
5819
6626
93
24523
Universitas Yos Soedarso
bandera
24805
24287
5819
6626
94
7213
Universitas YARSI
bandera
5870
4444
5819
6626
95
17964
Universitas Yapis Papua Jayapura
bandera
13962
20886
5068
6626
96
10446
Universitas Wisnuwardhana Malang
bandera
12646
12554
4506
6626
97
27237
Universitas Wiraswasta Indonesia
bandera
27109
27023
5819
6626
98
12736
Universitas Wiraraja
bandera
13043
11351
5819
6626
99
7917
Universitas Wiralodra UNWIR
bandera
10076
8650
4664
6626
100
23886
Universitas Winaya Mukti UNWIM
bandera
18538
24129
5819
6626

Páginas

* Menor es mejor