South East Asia

rankingWorld RankUniversityDet.CountryPresence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*sort descending
1
51
National University of Singapore
bandera
110
102
65
30
2
92
Nanyang Technological University
bandera
307
255
98
49
3
375
University of Malaya
bandera
635
990
412
177
4
531
Universiti Teknologi Malaysia
bandera
259
1311
435
380
5
577
Universiti Putra Malaysia
bandera
214
1223
363
523
6
796
Universiti Kebangsaan Malaysia / National University of Malaysia
bandera
338
1743
1816
544
7
568
Universiti Sains Malaysia
bandera
377
993
423
573
8
529
Chulalongkorn University
bandera
169
754
638
575
9
610
Mahidol University
bandera
351
844
806
680
10
898
Singapore University of Technology and Design
bandera
3417
1850
1025
772
11
733
Chiang Mai University
bandera
229
745
1259
955
12
1818
Ton Duc Thang University / Đại học Tôn Đức Thắng Thành phố Hồ Chí Minh
bandera
3185
7668
1771
966
13
894
Universiti Teknologi MARA / MARA University of Technology
bandera
711
1634
724
1006
14
1551
Universiti Teknologi Petronas
bandera
3141
5517
1000
1019
15
794
Singapore Management University
bandera
851
964
721
1022
16
1258
Universiti Malaysia Pahang
bandera
1095
3562
962
1055
17
2561
Monash University Malaysia
bandera
7293
5045
5822
1095
18
1058
International Islamic University of Malaysia
bandera
669
2285
841
1100
19
1096
Vietnam National University Hanoi / Đại học Quốc gia Hà Nội
bandera
466
1987
1507
1131
20
1366
Khon Kaen University
bandera
243
720
5822
1144
21
1332
(3) University of the Philippines
bandera
5467
3177
914
1233
22
693
Universitas Indonesia
bandera
158
465
774
1286
23
1587
Universiti Malaysia Perlis
bandera
2006
4817
1023
1286
24
816
Kasetsart University
bandera
121
694
1220
1300
25
1711
University of Nottingham Malaysia
bandera
6364
4862
1404
1350
26
1051
Prince of Songkla University
bandera
232
1315
1570
1384
27
891
Institut Teknologi Bandung / Institute of Technology Bandung
bandera
544
875
921
1416
28
1036
Hanoi University of Science and Technology / Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
bandera
1602
1017
1449
1471
29
1498
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
bandera
1157
3796
1026
1473
30
3134
Duy Tan University / Đại học Duy Tân DTU
bandera
1479
15977
1605
1510
31
2917
Vietnam National University Ho Chi Minh City / Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
bandera
4618
5760
5822
1524
32
1484
Universitas Gadjah Mada
bandera
10
658
5822
1547
33
1296
Suranaree University of Technology
bandera
961
1542
2448
1587
34
1257
King Mongkut's University of Technology Thonburi
bandera
679
1746
1551
1594
35
1745
Universiti Tenaga Nasional
bandera
3552
4150
1613
1652
36
1187
Thammasat University
bandera
424
1365
1536
1668
37
1707
Universiti Tunku Abdul Rahman
bandera
3342
4338
1050
1691
38
1564
Universitas Sumatera Utara
bandera
362
3372
1386
1740
39
1552
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
bandera
1454
3230
1099
1743
40
2601
University of Brunei Darussalam
bandera
24
4198
5822
1815
41
1210
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
bandera
773
1244
1230
1840
42
3973
VNU Hanoi University of Science / Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
bandera
6933
11226
5822
1882
43
2173
Universiti Malaysia Terengganu
bandera
2054
6890
1141
1931
44
2126
Mae Fah Luang University
bandera
1975
5594
1939
1931
45
1657
De La Salle University Manila
bandera
5009
2735
1408
1946
46
1698
Multimedia University
bandera
4741
3336
1138
1958
47
1518
Universiti Utara Malaysia
bandera
320
2814
1005
1976
48
1778
Universiti Malaysia Sabah
bandera
1253
4309
974
1991
49
1236
University of the Philippines Diliman
bandera
1515
969
1596
2005
50
1338
Naresuan University
bandera
1024
1104
2236
2035
51
1804
Universiti Malaysia Sarawak
bandera
1788
4046
1137
2053
52
2134
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
bandera
235
1507
5822
2074
53
1738
Universitas Diponegoro
bandera
391
624
5822
2082
54
3035
Ngee Ann Polytechnic
bandera
9363
4199
5822
2082
55
3306
(3) University of the Philippines Manila
bandera
5888
5662
5822
2126
56
1882
VNUHCM University of Technology / Trường Đại học Bách khoa
bandera
2245
3684
1876
2126
57
1463
Asian Institute of Technology Thailand
bandera
3067
1316
2016
2138
58
2321
International Medical University
bandera
7783
5880
1530
2150
59
1577
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
bandera
1420
2027
1524
2188
60
1956
Institut Pertanian Bogor / Bogor Agricultural University
bandera
133
986
5822
2198
61
3899
Taylor's University
bandera
19724
8197
5822
2240
62
3467
UCSI University
bandera
6143
6054
5822
2269
63
2353
Sunway University
bandera
6674
5147
1708
2378
64
2960
Universitas Padjadjaran Bandung
bandera
117
11954
1150
2432
65
3686
Singapore Institute of Management
bandera
9845
6665
5822
2453
66
2750
Universiti Sultan Zainal Abidin (Universiti Darul Iman Malaysia)
bandera
1708
8973
1436
2468
67
1169
Universitas Brawijaya
bandera
171
767
999
2468
68
2472
Universitas Syiah Kuala
bandera
618
1780
5822
2487
69
2528
Universitas Hasanuddin
bandera
1027
1843
5822
2518
70
2407
Universiti Kuala Lumpur
bandera
3588
5188
1668
2614
71
2909
Curtin University Sarawak
bandera
7862
7576
2272
2627
72
4007
Hanoi Medical University / Trường Đại học Y Hà Nội
bandera
3949
8716
5822
2648
73
1857
Srinakharinwirot University
bandera
830
2378
2191
2648
74
2991
Silpakorn University
bandera
789
3441
5822
2679
75
2217
Can Tho University / Đại học Cần Thơ
bandera
2416
3612
2291
2702
76
1938
Mahasarakham University
bandera
1290
2372
2431
2722
77
3564
Universitas Negeri Makassar
bandera
1479
5834
5822
2748
78
3373
Universiti Teknologi Brunei
bandera
73
11702
2618
2755
79
1897
Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta
bandera
266
473
5822
2769
80
2249
Universiti Pendidikan Sultan Idris
bandera
1683
4034
1537
2893
81
3306
(3) University of the Philippines Los Baños
bandera
1737
4007
5822
2903
82
2141
Ateneo de Manila University
bandera
1885
2926
2279
2903
83
3351
Swinburne University of Technology Sarawak Campus
bandera
10605
8909
2563
2920
84
1435
Telkom University / Universitas Telkom
bandera
507
763
1817
2920
85
1540
Universitas Airlangga
bandera
252
1174
1140
2988
86
1972
University of Phayao
bandera
1121
1828
2826
3005
87
4283
(1) Le Quy Don Technical University / Học viện Kỹ thuật Quân sự Việt Nam
bandera
7039
13236
4330
3024
88
2111
Universitas Bina Nusantara
bandera
559
2444
2721
3061
89
2160
Universitas Pendidikan Indonesia
bandera
315
579
5822
3180
90
1731
Burapha University
bandera
418
1024
2731
3190
91
3351
Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung
bandera
1540
3417
5822
3286
92
3098
Universiti Malaysia Kelantan
bandera
3070
7622
1685
3326
93
4637
Ho Chi Minh City Medicine and Pharmacy University / Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
bandera
7967
9922
5822
3346
94
7887
Mindanao State University
bandera
23901
20666
5822
3346
95
3472
Mindanao State University Iligan Institute of Technology
bandera
8265
8096
2854
3377
96
3541
University of San Carlos
bandera
8447
7211
3891
3399
97
4181
Posts and Telecommunications Institute of Technology / Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
bandera
5767
9393
5231
3399
98
3850
Nanyang Polytechnic
bandera
9181
4655
5822
3442
99
2813
Universitas Negeri Malang
bandera
384
1459
5822
3442
100
3297
Universitas Riau
bandera
987
2944
5822
3442

Pages

* Lower is better