South East Asia

rankingWorld RankUniversityDet.CountryImpact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*sort descending
1
49
National University of Singapore
bandera
111
67
29
2
84
Nanyang Technological University
bandera
294
99
46
3
370
University of Malaya
bandera
1085
405
207
4
486
Universiti Teknologi Malaysia
bandera
1204
418
380
5
526
Universiti Putra Malaysia
bandera
1015
352
524
6
831
Universiti Kebangsaan Malaysia / National University of Malaysia
bandera
1626
2076
540
7
1302
Ton Duc Thang University / Đại học Tôn Đức Thắng Thành phố Hồ Chí Minh
bandera
6460
1840
577
8
563
Universiti Sains Malaysia
bandera
1030
421
579
9
535
Chulalongkorn University
bandera
694
622
582
10
594
Mahidol University
bandera
794
764
635
11
850
Singapore University of Technology and Design
bandera
1891
1002
736
12
1225
Universiti Malaysia Pahang
bandera
4318
991
969
13
764
Chiang Mai University
bandera
691
1143
969
14
927
Universiti Teknologi MARA / MARA University of Technology
bandera
1979
727
995
15
1317
Universiti Teknologi Petronas
bandera
4987
1011
1000
16
1471
Duy Tan University / Đại học Duy Tân DTU
bandera
5122
1636
1046
17
1021
International Islamic University of Malaysia
bandera
2245
857
1055
18
2837
Monash University Malaysia
bandera
4911
6492
1064
19
797
Singapore Management University
bandera
917
708
1073
20
959
Vietnam National University Hanoi / Đại học Quốc gia Hà Nội
bandera
1287
1274
1099
21
836
Khon Kaen University
bandera
620
1340
1162
22
728
Universitas Indonesia
bandera
435
760
1250
23
1177
(3) University of the Philippines
bandera
2699
927
1255
24
1437
Universiti Malaysia Perlis
bandera
4671
1014
1297
25
844
Kasetsart University
bandera
528
1243
1335
26
1369
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
bandera
3821
1004
1381
27
1596
University of Nottingham Malaysia
bandera
4994
1366
1392
28
2126
Institut Teknologi Bandung / Institute of Technology Bandung
bandera
749
6492
1392
29
1086
Prince of Songkla University
bandera
1134
1470
1414
30
3266
Vietnam National University Ho Chi Minh City / Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
bandera
5974
6492
1448
31
1340
Universiti Utara Malaysia
bandera
3060
1025
1489
32
852
Universitas Gadjah Mada
bandera
594
775
1503
33
2435
Hanoi University of Science and Technology / Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
bandera
1288
6492
1530
34
1703
Universiti Tenaga Nasional
bandera
4986
1563
1547
35
1272
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
bandera
2222
1144
1551
36
1281
King Mongkut's University of Technology Thonburi
bandera
1713
1478
1627
37
1604
Universiti Tunku Abdul Rahman
bandera
4540
1089
1640
38
1140
Thammasat University
bandera
971
1514
1675
39
1482
Suranaree University of Technology
bandera
1960
2267
1693
40
3677
Taylor's University
bandera
7587
6492
1722
41
1103
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
bandera
784
1427
1741
42
1850
Universiti Malaysia Terengganu
bandera
6068
1176
1761
43
1976
International Medical University
bandera
6178
1578
1839
44
3192
University of Brunei Darussalam
bandera
3929
6492
1839
45
1782
VNUHCM University of Technology / Trường Đại học Bách khoa
bandera
4029
1922
1859
46
1600
Multimedia University
bandera
3477
1221
1877
47
1613
De La Salle University Manila
bandera
3170
1429
1913
48
3999
VNU Hanoi University of Science / Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
bandera
9610
6492
1916
49
4082
Sunway University
bandera
10094
6492
1942
50
1707
Universiti Malaysia Sabah
bandera
4388
999
1977
51
3185
Universitas Sumatera Utara
bandera
3199
6492
2058
52
2091
Mae Fah Luang University
bandera
5759
1863
2058
53
3430
Ngee Ann Polytechnic
bandera
4514
6492
2066
54
1511
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
bandera
1864
1557
2087
55
1252
Naresuan University
bandera
865
1510
2101
56
1484
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
bandera
1552
1719
2119
57
3394
Universiti Malaysia Sarawak
bandera
4166
6492
2140
58
2045
Universiti Kuala Lumpur
bandera
5281
1677
2175
59
1092
IPB University / Bogor Agricultural University
bandera
592
987
2175
60
1524
Asian Institute of Technology Thailand
bandera
1324
2164
2187
61
1299
(3) University of the Philippines Diliman
bandera
838
1685
2187
62
2715
Universitas Hasanuddin
bandera
1066
6492
2220
63
1272
Universitas Airlangga
bandera
993
1133
2247
64
2373
Universiti Sultan Zainal Abidin (Universiti Darul Iman Malaysia)
bandera
8527
1408
2276
65
2870
Universitas Padjadjaran Bandung
bandera
1323
6492
2309
66
2553
Universitas Diponegoro
bandera
641
6492
2321
67
2305
UCSI University
bandera
6482
1830
2347
68
1163
Universitas Brawijaya
bandera
653
968
2355
69
3034
Universitas Syiah Kuala
bandera
1687
6492
2381
70
2621
Curtin University Sarawak
bandera
8137
2458
2418
71
1460
Universiti Pendidikan Sultan Idris
bandera
1081
1520
2461
72
2535
Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta
bandera
449
6492
2534
73
3609
Hanoi Medical University / Trường Đại học Y Hà Nội
bandera
8741
5523
2565
74
1949
Universitas Bina Nusantara
bandera
2059
2645
2635
75
3663
Can Tho University / Đại học Cần Thơ
bandera
4035
6492
2635
76
1417
Telkom University / Universitas Telkom
bandera
692
1773
2653
77
2503
Singapore Institute of Technology
bandera
6022
2168
2727
78
1871
Srinakharinwirot University
bandera
1837
2173
2740
79
4135
Le Quy Don Technical University / Học viện Kỹ thuật Quân sự Việt Nam
bandera
18600
3160
2749
80
3415
Mahasarakham University
bandera
2287
6492
2820
81
3244
Universiti Teknologi Brunei
bandera
11508
2624
2838
82
2158
University of Phayao
bandera
2821
2496
2851
83
2874
Swinburne University of Technology Sarawak Campus
bandera
7979
2608
2877
84
2190
Ateneo de Manila University
bandera
2847
2428
2940
85
4251
Singapore Institute of Management
bandera
6735
6492
2958
86
2270
University of Danang / Đại học Đà Nẵng
bandera
3983
1919
2958
87
2787
Universitas Pendidikan Indonesia
bandera
522
6492
2958
88
3694
Silpakorn University
bandera
3150
6492
2992
89
4185
Ho Chi Minh City University of Technology and Education / Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
bandera
5987
6492
3006
90
2166
Ho Chi Minh City University of Industry / Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
bandera
2521
2528
3006
91
4140
Universitas Negeri Makassar
bandera
5327
6492
3106
92
4890
Ho Chi Minh City Medicine and Pharmacy University / Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
bandera
11653
6492
3106
93
3540
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
bandera
2227
6492
3121
94
2740
Universiti Malaysia Kelantan
bandera
7545
1657
3121
95
6587
Mindanao State University
bandera
22096
6492
3210
96
3233
Mindanao State University Iligan Institute of Technology
bandera
9047
2899
3243
97
1885
Burapha University
bandera
878
2795
3243
98
3621
Universitas Sriwijaya
bandera
2240
6492
3266
99
2843
Maejo University
bandera
4414
3667
3305
100
3920
Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung
bandera
3445
6492
3348

Pages

* Lower is better