Azerbaijan

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
3449
Baku State University / Bakı Dövlət Universiteti
8401
3443
3185
2
3712
Azerbaijan State University of Economics / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
6207
3643
4123
3
4092
Khazar University / Xəzər Universitəsi
6449
7087
3511
4
4767
ADA University
3612
5417
5870
5
5071
Azerbaijan State University of Oil Industry
12757
5108
4778
6
5290
Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti
16370
7521
3234
7
5680
Baku Engineering University (Qafqaz University)
14095
5755
5260
8
6587
Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti
12743
7521
5538
9
6851
Azerbaijan Technical University / Azərbaycan Texniki Universiteti
12939
6815
6079
10
8039
Azerbaijan State Pedagogical University / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
17748
7521
5538
11
8755
Ganja State University / Gəncə Dövlət Universiteti
12479
7521
6372
12
11064
Sumqayit State University (Sumgait State University) / Sumqayıt Dövlət Universiteti
17382
6081
6829
13
11398
Baku Higher Oil School / Bakı Ali Neft Məktəbi
8767
7521
7216
14
11411
Azerbaijan State Agricultural University / Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
14303
5584
7216
15
13280
Academy of the Ministry of Emergency Situations / Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
11209
7521
7216
16
14303
Azerbaijan University of Languages
12506
7521
7216
17
15502
Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch / MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
13977
7521
7216
18
15565
Nakhchivan State University / Naxçıvan Dövlət Universiteti
14047
7521
7216
19
15645
Azerbaijan University of Architecture and Construction / Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
14137
7521
7216
20
15998
Baku Business University
14551
7521
7216
21
16972
Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti
15718
7521
7216
22
17155
National Aviation Academy / Milli Aviasiya Akademiyası
15939
7521
7216
23
18037
Lankaran State University
16954
7521
7216
24
18190
Western Caspian University
17139
7521
7216
25
18246
Baku Slavic University
17202
7521
7216
26
18495
Azerbaijan State University of Culture & Art / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
17484
7521
7216
27
19691
Baku Music Academy / Bakı Musiqi Akademiyası
18897
7521
7216
28
20068
Azerbaijan Police Academy / Polis Akademiyası
19330
7521
7216
29
20298
Nakhchivan University / Naxçıvan Unversiteti
19592
7521
7216
30
20406
Baku Eurasia University / Baki Avrasiya Universiteti
19709
7521
7216
31
20492
Azerbaijan Academy of Public Administration
19811
7521
7216
32
20857
Azerbaijan State Marine Academy / Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
20222
7521
7216
33
21411
Azerbaijan Tourism and Management University / Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
20856
7521
7216
34
22093
Academy of Labour and Social Relations / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
21621
7521
7216
35
22632
Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport
22227
7521
7216
36
23390
Azerbaijan State Academy of Fine Arts
23054
7521
7216
37
23453
Azerbaijan Cooperative University / Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
23116
7521
7216
38
23796
Mingachevir State University
23478
7521
7216
39
24145
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors A Aliyev
23849
7521
7216
40
24455
Azerbaijan Technological University / Azərbaycan Texnologiya Universiteti
24184
7521
7216
41
25862
Azerbaijan State Conservatory / Azərbaycan Milli Konservatoriyası
25696
7521
7216
42
26284
First Moscow State Medical University I M Sechenov Baku Branch
26143
7521
7216
43
26947
Azerbaijan Theological Institute / Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu
26837
7521
7216
44
27846
Baku Girls University / Bakı Qızlar Universiteti
27771
7521
7216
45
28569
Academy of Choreography
28518
7521
7216
46
28872
Nakchiıvan Teachers Institute / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
28828
7521
7216
47
28872
Azerbaijan High Military School / Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
28828
7521
7216
48
29743
Nakhchivan State University
29720
7521
7216

* Lower is better