Azerbaijan

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
3196
Azerbaijan State University of Economics / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
4944
3501
3661
2
3485
Baku State University / Bakı Dövlət Universiteti
8175
3238
3269
3
3915
Khazar University / Xəzər Universitəsi
6417
6467
3715
4
4612
ADA University
4348
5616
5527
5
4945
Azerbaijan State Oil and Industry University
12778
4630
4655
6
5314
Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti
16776
8183
3064
7
5467
Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti
13356
5142
5270
8
5622
Baku Engineering University (Qafqaz University)
14509
5827
5152
9
6202
Azerbaijan Technical University / Azərbaycan Texniki Universiteti
13665
5604
5861
10
6505
Azerbaijan State Pedagogical University / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
17416
5974
5583
11
9364
Ganja State University / Gəncə Dövlət Universiteti
15476
8183
6156
12
10694
Sumqayit State University (Sumgait State University) / Sumqayıt Dövlət Universiteti
16626
6332
6862
13
11548
Azerbaijan State Agricultural University / Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
14547
5824
7237
14
12810
Azerbaijan University of Architecture and Construction / Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
14604
8183
6862
15
12996
Nakhchivan State University / Naxçıvan Dövlət Universiteti
14952
6897
7237
16
13211
Academy of the Ministry of Emergency Situations / Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
11104
8183
7237
17
13358
Baku Higher Oil School / Bakı Ali Neft Məktəbi
11290
8183
7237
18
13726
Western Caspian University
14104
7670
7237
19
14924
Azerbaijan University of Languages
13229
8183
7237
20
15413
Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch / MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
13837
8183
7237
21
16534
Baku Business University
15163
8183
7237
22
17366
Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti
16140
8183
7237
23
17700
National Aviation Academy / Milli Aviasiya Akademiyası
20621
8183
6862
24
17833
Lankaran State University
16698
8183
7237
25
18777
Azerbaijan State University of Culture & Art / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
17797
8183
7237
26
19968
Baku Slavic University
19151
8183
7237
27
20056
Baku Music Academy / Bakı Musiqi Akademiyası
19264
8183
7237
28
20393
Azerbaijan Academy of Public Administration
19655
8183
7237
29
20732
Azerbaijan State Marine Academy / Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
20027
8183
7237
30
21046
Baku Eurasia University / Baki Avrasiya Universiteti
20387
8183
7237
31
21116
Azerbaijan Police Academy / Polis Akademiyası
20472
8183
7237
32
21258
Nakhchivan University / Naxçıvan Unversiteti
20627
8183
7237
33
21589
Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport
22851
7799
7237
34
21930
Azerbaijan Tourism and Management University / Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
21390
8183
7237
35
22385
Azerbaijan State Conservatory / Azərbaycan Milli Konservatoriyası
21886
8183
7237
36
22641
Mingachevir State University
22179
8183
7237
37
23143
Azerbaijan State Academy of Fine Arts
22733
8183
7237
38
23259
Azerbaijan Technological University / Azərbaycan Texnologiya Universiteti
24154
7939
7237
39
23594
Azerbaijan Cooperative University / Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
23221
8183
7237
40
24608
Academy of Labour and Social Relations / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
24339
8183
7237
41
25050
Azerbaijan Theological Institute / Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu
24797
8183
7237
42
25060
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors A Aliyev
24808
8183
7237
43
27475
Nakchiıvan Teachers Institute / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
27362
8183
7237
44
28334
Baku Girls University / Bakı Qızlar Universiteti
28259
8183
7237
45
28719
Academy of Choreography
28671
8183
7237
46
29547
First Moscow State Medical University I M Sechenov Baku Branch
29503
8183
7237
47
31457
Azerbaijan High Military School / Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
31452
8183
7237

* Lower is better