Azerbaijan

rankingWorld RankUniversityDet.sort descendingImpact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
28878
Azerbaijan High Military School / Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
28830
7619
7217
2
4781
ADA University
3612
5475
5871
3
11415
Azerbaijan State Agricultural University / Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
14305
5646
7217
4
20871
Azerbaijan State Marine Academy / Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
20224
7619
7217
5
24156
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors A Aliyev
23851
7619
7217
6
18508
Azerbaijan State University of Culture & Art / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
17486
7619
7217
7
8052
Azerbaijan State Pedagogical University / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
17750
7619
5539
8
14308
Azerbaijan University of Languages
12508
7619
7217
9
22108
Academy of Labour and Social Relations / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
21623
7619
7217
10
26953
Azerbaijan Theological Institute / Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu
26839
7619
7217
11
23462
Azerbaijan Cooperative University / Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
23118
7619
7217
12
6595
Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti
12745
7619
5539
13
5085
Azerbaijan State University of Oil Industry
12759
5162
4778
14
21428
Azerbaijan Tourism and Management University / Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
20858
7619
7217
15
5303
Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti
16372
7619
3234
16
15653
Azerbaijan University of Architecture and Construction / Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
14139
7619
7217
17
23400
Azerbaijan State Academy of Fine Arts
23056
7619
7217
18
6861
Azerbaijan Technical University / Azərbaycan Texniki Universiteti
12941
6903
6080
19
20421
Baku Eurasia University / Baki Avrasiya Universiteti
19711
7619
7217
20
16007
Baku Business University
14553
7619
7217
21
5691
Baku Engineering University (Qafqaz University)
14097
5822
5261
22
11402
Baku Higher Oil School / Bakı Ali Neft Məktəbi
8769
7619
7217
23
27852
Baku Girls University / Bakı Qızlar Universiteti
27773
7619
7217
24
18258
Baku Slavic University
17204
7619
7217
25
3461
Baku State University / Bakı Dövlət Universiteti
8403
3466
3185
26
28575
Academy of Choreography
28520
7619
7217
27
25867
Azerbaijan State Conservatory / Azərbaycan Milli Konservatoriyası
25698
7619
7217
28
20506
Azerbaijan Academy of Public Administration
19813
7619
7217
29
13284
Academy of the Ministry of Emergency Situations / Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
11211
7619
7217
30
8765
Ganja State University / Gəncə Dövlət Universiteti
12481
7619
6373
31
4110
Khazar University / Xəzər Universitəsi
6451
7179
3511
32
18048
Lankaran State University
16956
7619
7217
33
23807
Mingachevir State University
23480
7619
7217
34
15509
Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch / MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
13979
7619
7217
35
19707
Baku Music Academy / Bakı Musiqi Akademiyası
18899
7619
7217
36
17167
National Aviation Academy / Milli Aviasiya Akademiyası
15941
7619
7217
37
15572
Nakhchivan State University / Naxçıvan Dövlət Universiteti
14049
7619
7217
38
28878
Nakchiıvan Teachers Institute / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
28830
7619
7217
39
29747
Nakhchivan State University
29722
7619
7217
40
20313
Nakhchivan University / Naxçıvan Unversiteti
19594
7619
7217
41
16984
Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti
15720
7619
7217
42
20084
Azerbaijan Police Academy / Polis Akademiyası
19332
7619
7217
43
11069
Sumqayit State University (Sumgait State University) / Sumqayıt Dövlət Universiteti
17384
6153
6830
44
26288
First Moscow State Medical University I M Sechenov Baku Branch
26145
7619
7217
45
22647
Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport
22229
7619
7217
46
3728
Azerbaijan State University of Economics / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
6209
3669
4123
47
24464
Azerbaijan Technological University / Azərbaycan Texnologiya Universiteti
24186
7619
7217
48
18202
Western Caspian University
17141
7619
7217

* Lower is better