Azerbaijan

rankingWorld Ranksort ascendingUniversityDet.Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
29747
Nakhchivan State University
29722
7619
7217
2
28878
Azerbaijan High Military School / Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
28830
7619
7217
3
28878
Nakchiıvan Teachers Institute / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
28830
7619
7217
4
28575
Academy of Choreography
28520
7619
7217
5
27852
Baku Girls University / Bakı Qızlar Universiteti
27773
7619
7217
6
26953
Azerbaijan Theological Institute / Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu
26839
7619
7217
7
26288
First Moscow State Medical University I M Sechenov Baku Branch
26145
7619
7217
8
25867
Azerbaijan State Conservatory / Azərbaycan Milli Konservatoriyası
25698
7619
7217
9
24464
Azerbaijan Technological University / Azərbaycan Texnologiya Universiteti
24186
7619
7217
10
24156
Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors A Aliyev
23851
7619
7217
11
23807
Mingachevir State University
23480
7619
7217
12
23462
Azerbaijan Cooperative University / Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
23118
7619
7217
13
23400
Azerbaijan State Academy of Fine Arts
23056
7619
7217
14
22647
Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport
22229
7619
7217
15
22108
Academy of Labour and Social Relations / Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
21623
7619
7217
16
21428
Azerbaijan Tourism and Management University / Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
20858
7619
7217
17
20871
Azerbaijan State Marine Academy / Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
20224
7619
7217
18
20506
Azerbaijan Academy of Public Administration
19813
7619
7217
19
20421
Baku Eurasia University / Baki Avrasiya Universiteti
19711
7619
7217
20
20313
Nakhchivan University / Naxçıvan Unversiteti
19594
7619
7217
21
20084
Azerbaijan Police Academy / Polis Akademiyası
19332
7619
7217
22
19707
Baku Music Academy / Bakı Musiqi Akademiyası
18899
7619
7217
23
18508
Azerbaijan State University of Culture & Art / Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
17486
7619
7217
24
18258
Baku Slavic University
17204
7619
7217
25
18202
Western Caspian University
17141
7619
7217
26
18048
Lankaran State University
16956
7619
7217
27
17167
National Aviation Academy / Milli Aviasiya Akademiyası
15941
7619
7217
28
16984
Odlar Yurdu University / Odlar Yurdu Universiteti
15720
7619
7217
29
16007
Baku Business University
14553
7619
7217
30
15653
Azerbaijan University of Architecture and Construction / Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
14139
7619
7217
31
15572
Nakhchivan State University / Naxçıvan Dövlət Universiteti
14049
7619
7217
32
15509
Moscow State University MV Lomonosov Baku Branch / MVLomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı
13979
7619
7217
33
14308
Azerbaijan University of Languages
12508
7619
7217
34
13284
Academy of the Ministry of Emergency Situations / Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası
11211
7619
7217
35
11415
Azerbaijan State Agricultural University / Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
14305
5646
7217
36
11402
Baku Higher Oil School / Bakı Ali Neft Məktəbi
8769
7619
7217
37
11069
Sumqayit State University (Sumgait State University) / Sumqayıt Dövlət Universiteti
17384
6153
6830
38
8765
Ganja State University / Gəncə Dövlət Universiteti
12481
7619
6373
39
8052
Azerbaijan State Pedagogical University / Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
17750
7619
5539
40
6861
Azerbaijan Technical University / Azərbaycan Texniki Universiteti
12941
6903
6080
41
6595
Azerbaijan Medical University / Azərbaycan Tibb Universiteti
12745
7619
5539
42
5691
Baku Engineering University (Qafqaz University)
14097
5822
5261
43
5303
Azerbaijan University / Azərbaycan Universiteti
16372
7619
3234
44
5085
Azerbaijan State University of Oil Industry
12759
5162
4778
45
4781
ADA University
3612
5475
5871
46
4110
Khazar University / Xəzər Universitəsi
6451
7179
3511
47
3728
Azerbaijan State University of Economics / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
6209
3669
4123
48
3461
Baku State University / Bakı Dövlət Universiteti
8403
3466
3185

* Lower is better