Norway

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
96
University of Oslo / Universitetet i Oslo
131
110
151
2
201
(1) Norwegian University of Science & Technology / Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
334
224
180
3
223
University of Bergen / Universitetet i Bergen
200
243
336
4
494
University of Tromso / Universitetet i Tromsø
563
551
642
5
994
University of Stavanger / Universitetet i Stavanger
1798
902
1026
6
1015
University of Agder / Universitetet i Agder
1291
1089
1281
7
1035
Oslo Metropolitan University
1524
1002
1209
8
1097
Norwegian University of Life Sciences / Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
2735
574
1001
9
1455
University of South Eastern Norway / Universitetet i Sørøst-Norge
3174
1389
1412
10
1648
Western Norway University of Applied Sciences / Høgskulen på Vestlandet
4451
1721
1335
11
1774
(1) BI Norwegian Business School / Handelshøyskolen BI
3155
1153
2156
12
1853
Nord University
4231
1527
1801
13
1883
Ostfold University College / Høgskolen i Østfold
1427
3107
2781
14
2158
Norwegian School of Economics / Norges Handelshøyskole
2983
1499
2861
15
2318
Norwegian University for Sport and Physical Education / Norges Idrettshøgskole
6528
2621
1801
16
2443
Inland Norway University of Applied Sciences
5175
2216
2482
17
2824
Høyskolen Kristiania
5632
3024
2838
18
3007
University Centre in Svalbard
4979
5364
2898
19
3403
Molde University College / Høgskolen i Molde
6524
4049
3397
20
3819
VID Specialized University / VID vitenskapelige høgskole (Diakonhjemmet, Haraldsplass, Betanien, Misjonshøgskolen)
8596
4338
3512
21
4262
Volda University College / Høgskulen i Volda
5297
4384
5062
22
4858
Diakonhjemmet University College
15186
8183
2502
23
5258
Norwegian Defence University College
2718
8183
5957
24
5457
Oslo School of Architecture / Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
5459
8183
5583
25
6482
Lovisenberg Diaconal University College
16274
8183
4900
26
7314
Oslo National Academy of the Arts / Kunsthøgskolen i Oslo
2944
8183
7237
27
8646
MF Norwegian School of Theology / Teologiske Menighetsfakultet
7294
7256
7237
28
8742
NLA Høgskolen
9995
5411
7237
29
9974
Norwegian State Academy of Music / Norges Musikkhøgskole
6717
8183
7237
30
13780
NKI Nettstudier
11823
8183
7237
31
14325
Queen Maud's College of Early Childhood Education / Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
12529
8183
7237
32
14842
The Norwegian Police University College / Politihøgskolen
13139
8183
7237
33
15539
Sami University College / Sami Allaskuvla
13993
8183
7237
34
16679
University college of Norwegian Correctional Service KRUS / Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
15332
8183
7237
35
17205
Barrat-Due Institute of Music
15950
8183
7237
36
17311
Norsk Gestaltinstitutt
16099
8183
7237
37
17923
Bergen School of Architecture / Bergen Arkitekt Skole
16809
8183
7237
38
18971
Fjellhaug Oslo
18001
8183
7237
39
19945
Bjørknes Privatskole
19120
8183
7237
40
21800
Rudolf Steiner College of Education / Steinerhøyskolen
21245
8183
7237
41
21820
Atlantis Medical College / Atlantis Medisinske Høgskole
21272
8183
7237
42
22435
Ansgar University College and Theological Seminary / Ansgar Teologiske høgskole
21955
8183
7237
43
22581
Høgskulen for Grøn Utvikling
22130
8183
7237
44
22770
Ansgar Bible School / Ansgar Bibelskole
22329
8183
7237
45
23143
Diakonova University College
22728
8183
7237
46
23207
Lovisenberg College of Diakonia and Nursing
22808
8183
7237
47
27404
Norwegian School of Dance / Norges Dansehøyskole
27294
8183
7237

* Lower is better