Norway

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
97
University of Oslo / Universitetet i Oslo
135
105
152
2
205
(1) Norwegian University of Science & Technology / Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
344
206
188
3
220
University of Bergen / Universitetet i Bergen
199
232
304
4
501
University of Tromso / Universitetet i Tromsø
616
505
614
5
1038
University of Stavanger / Universitetet i Stavanger
2047
880
1063
6
1053
University of Agder / Universitetet i Agder
1352
1082
1344
7
1060
Norwegian University of Life Sciences / Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
3048
556
907
8
1116
Oslo Metropolitan University
1794
975
1269
9
1490
University of South Eastern Norway / Universitetet i Sørøst-Norge
3595
1378
1398
10
1642
Western Norway University of Applied Sciences / Høgskulen på Vestlandet
4353
1714
1391
11
1826
(1) BI Norwegian Business School / Handelshøyskolen BI
3611
1117
2109
12
1914
Nord University
4596
1544
1849
13
2027
Norwegian School of Economics / Norges Handelshøyskole
3293
1476
2561
14
2074
Ostfold University College / Høgskolen i Østfold
1731
3179
2999
15
2383
Norwegian University for Sport and Physical Education / Norges Idrettshøgskole
7056
3219
1691
16
2395
Inland Norway University of Applied Sciences
5515
2269
2337
17
3022
Høyskolen Kristiania
6106
3086
3118
18
3504
Molde University College / Høgskolen i Molde
6960
4262
3369
19
3635
University Centre in Svalbard
5199
6553
2714
20
3871
VID Specialized University / VID vitenskapelige høgskole (Diakonhjemmet, Haraldsplass, Betanien, Misjonshøgskolen)
8836
4179
3562
21
4264
Volda University College / Høgskulen i Volda
5899
4174
4968
22
4774
Diakonhjemmet University College
15557
6553
2488
23
5258
Norwegian Defence University College
2664
6553
6071
24
5395
Oslo School of Architecture / Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
5525
6553
5586
25
6241
Lovisenberg Diaconal University College
16755
6553
4728
26
6906
Oslo National Academy of the Arts / Kunsthøgskolen i Oslo
2685
6553
7212
27
10091
Norwegian State Academy of Music / Norges Musikkhøgskole
7219
6553
7212
28
10396
NLA Høgskolen
10525
6018
7212
29
10560
MF Norwegian School of Theology / teologiske Menighetsfakultet
7872
6553
7212
30
14243
NKI Nettstudier
12650
6553
7212
31
14257
Queen Maud's College of Early Childhood Education / Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
12680
6553
7212
32
14697
The Norwegian Police University College / Politihøgskolen
13214
6553
7212
33
15546
Sami University College / Sami Allaskuvla
14218
6553
7212
34
17493
Bergen School of Architecture / Bergen Arkitekt Skole
16529
6553
7212
35
17583
University college of Norwegian Correctional Service KRUS / Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
16634
6553
7212
36
17583
Barrat-Due Institute of Music
16634
6553
7212
37
18180
Norsk Gestaltinstitutt
17291
6553
7212
38
18828
Fjellhaug Oslo
18043
6553
7212
39
20061
Bjørknes Privatskole
19439
6553
7212
40
20233
Høgskulen for Grøn Utvikling
19641
6553
7212
41
22358
Atlantis Medical College / Atlantis Medisinske Høgskole
22013
6553
7212
42
22460
Ansgar University College and Theological Seminary / Ansgar Teologiske høgskole
22120
6553
7212
43
22524
Ansgar Bible School / Ansgar Bibelskole
22200
6553
7212
44
22698
Rudolf Steiner College of Education / Steinerhøyskolen
22393
6553
7212
45
23121
Diakonova University College
22851
6553
7212
46
23892
Lovisenberg College of Diakonia and Nursing
23673
6553
7212
47
28386
Norwegian School of Dance / Norges Dansehøyskole
28334
6553
7212

* Lower is better