Norway

rankingWorld RankUniversitysort descendingDet.Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
1693
(1) BI Norwegian Business School / Handelshøyskolen BI
2968
1055
2006
2
208
(1) Norwegian University of Science & Technology / Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
319
210
206
3
21822
Ansgar Bible School / Ansgar Bibelskole
21348
7420
7190
4
21892
Atlantis Medical College / Atlantis Medisinske Høgskole
21422
7420
7190
5
17088
Barrat-Due Institute of Music
15961
7420
7190
6
17577
Bergen School of Architecture / Bergen Arkitekt Skole
16531
7420
7190
7
19159
Bjørknes Privatskole
18343
7420
7190
8
4671
Diakonhjemmet University College
14649
7420
2319
9
23053
Diakonova University College
22699
7420
7190
10
18464
Fjellhaug Oslo
17569
7420
7190
11
23386
Høgskulen for Grøn Utvikling
23075
7420
7190
12
3346
Høyskolen Kristiania
6992
2951
3428
13
2383
Inland Norway University of Applied Sciences
5313
2411
2277
14
23912
Lovisenberg College of Diakonia and Nursing
23626
7420
7190
15
6504
Lovisenberg Diaconal University College
17304
7420
4699
16
10256
MF Norwegian School of Theology / teologiske Menighetsfakultet
7360
7420
7190
17
3474
Molde University College / Høgskolen i Molde
6514
4259
3428
18
13457
NKI Nettstudier
11483
7420
7190
19
12599
NLA Høgskolen
10403
7420
7190
20
2063
Nord University
5080
1526
1984
21
18160
Norsk Gestaltinstitutt
17211
7420
7190
22
5109
Norwegian Defence University College
3369
7420
5679
23
26473
Norwegian School of Dance / Norges Dansehøyskole
26369
7420
7190
24
1969
Norwegian School of Economics / Norges Handelshøyskole
3211
1335
2493
25
9957
Norwegian State Academy of Music / Norges Musikkhøgskole
6945
7420
7190
26
2244
Norwegian University for Sport and Physical Education / Norges Idrettshøgskole
6719
2756
1636
27
1051
Norwegian University of Life Sciences / Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
3150
531
878
28
1252
Oslo Metropolitan University
2205
1054
1361
29
6375
Oslo National Academy of the Arts / Kunsthøgskolen i Oslo
1761
7420
7190
30
5533
Oslo School of Architecture / Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
5055
7420
5762
31
2016
Ostfold University College / Høgskolen i Østfold
1455
3239
2999
32
14101
Queen Maud's College of Early Childhood Education / Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
12343
7420
7190
33
21518
Rudolf Steiner College of Education / Steinerhøyskolen
21006
7420
7190
34
15529
Sami University College / Sami Allaskuvla
14103
7420
7190
35
2839
University Centre in Svalbard
4934
5251
2569
36
1208
University of Agder / Universitetet i Agder
1787
1044
1452
37
196
University of Bergen / Universitetet i Bergen
188
229
288
38
95
University of Oslo / Universitetet i Oslo
133
112
144
39
1508
University of South Eastern Norway / Universitetet i Sørøst-Norge
3679
1509
1341
40
1023
University of Stavanger / Universitetet i Stavanger
1775
903
1102
41
497
University of Tromso / Universitetet i Tromsø
568
507
611
42
4163
VID Specialized University / VID vitenskapelige høgskole (Diakonhjemmet, Haraldsplass, Betanien, Misjonshøgskolen)
9439
4453
3904
43
4382
Volda University College / Høgskulen i Volda
5246
5328
5067
44
1723
Western Norway University of Applied Sciences / Høgskulen på Vestlandet
4832
1796
1377

* Lower is better