Slovakia

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
732
Comenius University in Bratislava / Univerzita Komenského v Bratislave
1284
886
679
2
1093
Slovak University of Technology in Bratislava / Slovenská technická univerzita v Bratislave
1177
1257
1492
3
1276
Technical University of Košice / Technická univerzita v Košiciach
2234
1358
1464
4
1610
Pavol Jozef Šafárik University in Košice / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3484
1761
1650
5
1689
Slovak University of Agriculture in Nitra / Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1352
2185
2590
6
1769
University of Žilina / Žilinská univerzita v Žiline
4027
1886
1846
7
1875
University of Constantinus the Philosopher in Nitra / Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
1783
3176
2360
8
2294
Matej Bel University in Banská Bystrica / Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2805
2977
2958
9
2543
Technical University in Zvolen / Technická univerzita vo Zvolene
6969
2006
2653
10
3304
University of Economics in Bratislava / Ekonomická univerzita v Bratislave
5521
3697
3943
11
3512
University of St Cyril and Methodius of Trnava / Univerzita sv Cyrila a Metoda
9087
3790
3416
12
3521
University of Trnava / Trnavská univerzita v Trnave
7198
5130
3038
13
3989
University of Prešov / Prešovská univerzita v Prešove
4965
6488
2928
14
4035
Slovak Medical University in Bratislava / Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
4289
6488
3266
15
4127
Catholic University in Ružomberok / Katolícka univerzita v Ružomberku
8582
4731
4187
16
4575
University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice / Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
10031
5529
4145
17
5319
Alexander Dubček University of Trenčín in Trenčín / Trencianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencíne
10278
6488
4223
18
5720
Pan European University (Bratislava School of Law) / Paneurópska vysoká škola
9572
6488
4912
19
9529
J Selye University / Univerzita J Selyeho / Selye János Egyetem
12262
6488
5973
20
9564
International Business College ISM Slovakia in Prešov / Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
6568
6488
6650
21
10015
St Elizabeth College of Health and Social Work in Bratislava / Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv Alžbety v Bratislave
14521
6488
5782
22
11874
Academy of Fine Arts and Design Bratislava / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
9636
6488
6650
23
12408
Academy of Performing Arts in Bratislava / Vysoká škola múzických umení
10335
6488
6650
24
14429
Academy of Arts in Banská Bystrica / Akadémia umení v Banskej Bystrici
12931
6488
6650
25
14549
College of Management in Trenčín / Vysoká škola manažmentu City University of Seattle
13081
6488
6650
26
15434
General Milan Rastislav Štefánik Armed Forces Academy in Liptovský Mikuláš / Akadémia ozbrojených síl gen M R Štefánika v Liptovskom Mikuláši
14183
6488
6650
27
16296
Bratislava International School of Liberal Arts / Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
15220
6488
6650
28
16380
College of Public Administration Economics and Management / Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
15325
6488
6650
29
17333
Security Management College in Košice / Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
16455
6488
6650
30
17406
Police Academy in Bratislava / Akadémia policajného zboru v Bratislave
16542
6488
6650
31
17896
Central European College in Skalica / Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
17107
6488
6650
32
18185
Vysoká škola Danubius (Vysoká škola v Sládkovičove)
17436
6488
6650
33
19829
DTI University
19326
6488
6650
34
22896
College of International and Public Relations Prague / Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
22671
6488
6650
35
26235
Academia Medica Bratislava / Akadémia médií
26155
6488
6650
36
27614
Danubius University in Sládkovičovo
27577
6488
6650

* Lower is better