Slovakia

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
732
Comenius University in Bratislava / Univerzita Komenského v Bratislave
485
1302
928
669
2
1175
Slovak University of Technology in Bratislava / Slovenská technická univerzita v Bratislave
257
1905
1339
1384
3
1206
Technical University of Košice / Technická univerzita v Košiciach
645
1791
1582
1392
4
1586
Pavol Jozef Šafárik University in Košice / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1199
3433
1931
1485
5
1830
University of Žilina / Žilinská univerzita v Žiline
1565
4261
2385
1603
6
2059
Slovak University of Agriculture in Nitra / Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
472
3071
2476
2607
7
2138
Matej Bel University in Banská Bystrica / Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
1242
2502
3300
2740
8
2298
University of Constantinus the Philosopher in Nitra / Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
964
4394
3699
2194
9
2629
University of Prešov / Prešovská univerzita v Prešove
1785
4306
3117
2935
10
2744
Technical University in Zvolen / Technická univerzita vo Zvolene
4287
6465
2066
2607
11
3455
University of Economics in Bratislava / Ekonomická univerzita v Bratislave
1749
5424
4377
3837
12
3480
University of St Cyril and Methodius of Trnava / Univerzita sv Cyrila a Metoda
4371
8623
4651
2877
13
3501
University of Trnava / Trnavská univerzita v Trnave
3042
7239
5730
3016
14
3608
Slovak Medical University in Bratislava / Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
4618
4844
7360
2898
15
3933
Catholic University in Ružomberok / Katolícka univerzita v Ružomberku
3893
7860
5037
3795
16
4029
University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice / Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
5030
8357
5401
3716
17
5131
Alexander Dubček University of Trenčín in Trenčín / Trencianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencíne
3205
9784
7360
4119
18
5519
Pan European University (Bratislava School of Law) / Paneurópska vysoká škola
5416
10319
7360
4272
19
9774
St Elizabeth College of Health and Social Work in Bratislava / Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv Alžbety v Bratislave
10106
13465
7360
5177
20
10301
J Selye University / Univerzita J Selyeho / Selye János Egyetem
4430
11810
7360
5624
21
10608
Academy of Fine Arts and Design Bratislava / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
10636
8738
7360
6084
22
10968
Academy of Performing Arts in Bratislava / Vysoká škola múzických umení
6960
9542
7360
6084
23
11753
International Business College ISM Slovakia in Prešov / Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
16038
9827
7360
6084
24
12775
Academy of Arts in Banská Bystrica / Akadémia umení v Banskej Bystrici
8237
11739
7360
6084
25
12956
General Milan Rastislav Štefánik Armed Forces Academy in Liptovský Mikuláš / Akadémia ozbrojených síl gen M R Štefánika v Liptovskom Mikuláši
5923
12118
7360
6084
26
13400
College of Management in Trenčín / Vysoká škola manažmentu City University of Seattle
5760
12753
7360
6084
27
14473
College of Public Administration Economics and Management / Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
10694
13687
7360
6084
28
15135
Bratislava International School of Liberal Arts / Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
11520
14441
7360
6084
29
15775
Police Academy in Bratislava / Akadémia policajného zboru v Bratislave
11565
15316
7360
6084
30
16063
Central European College in Skalica / Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
15648
15263
7360
6084
31
16743
Security Management College in Košice / Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
18190
15850
7360
6084
32
16792
Vysoká škola Danubius (Vysoká škola v Sládkovičove)
10265
16629
7360
6084
33
18980
DTI University
17102
18637
7360
6084
34
20295
College of International and Public Relations Prague / Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
21414
19745
7360
6084
35
24142
Academia Medica Bratislava / Akadémia médií
28818
22847
7360
6084

* Lower is better