Slovakia

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
715
Comenius University in Bratislava / Univerzita Komenského v Bratislave
426
1198
900
689
2
1127
Slovak University of Technology in Bratislava / Slovenská technická univerzita v Bratislave
241
1782
1217
1421
3
1241
Technical University of Košice / Technická univerzita v Košiciach
710
1967
1346
1487
4
1595
Pavol Jozef Šafárik University in Košice / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
929
3373
1806
1590
5
1726
University of Žilina / Žilinská univerzita v Žiline
1472
3920
2037
1667
6
1900
Slovak University of Agriculture in Nitra / Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
670
2238
2247
2818
7
1964
University of Constantinus the Philosopher in Nitra / Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
1034
3094
3216
2245
8
2199
Matej Bel University in Banská Bystrica / Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
1391
2698
3039
2907
9
2641
Technical University in Zvolen / Technická univerzita vo Zvolene
5246
6391
1934
2562
10
3371
University of Economics in Bratislava / Ekonomická univerzita v Bratislave
1787
5213
3896
3898
11
3484
University of Prešov / Prešovská univerzita v Prešove
1692
4518
5819
2995
12
3626
University of St Cyril and Methodius of Trnava / Univerzita sv Cyrila a Metoda
4074
8550
4290
3124
13
3743
Slovak Medical University in Bratislava / Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
4781
5182
5819
3103
14
3779
University of Trnava / Trnavská univerzita v Trnave
3372
6960
5546
3092
15
4095
Catholic University in Ružomberok / Katolícka univerzita v Ružomberku
2656
7872
4512
4199
16
4871
University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice / Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
4753
9798
5819
3937
17
5190
Alexander Dubček University of Trenčín in Trenčín / Trencianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencíne
2477
9572
5819
4565
18
5444
Pan European University (Bratislava School of Law) / Paneurópska vysoká škola
5870
9858
5819
4676
19
7976
J Selye University / Univerzita J Selyeho / Selye János Egyetem
3381
11580
5819
5681
20
8790
St Elizabeth College of Health and Social Work in Bratislava / Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv Alžbety v Bratislave
11922
12979
5819
5518
21
10457
Academy of Fine Arts and Design Bratislava / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
9451
8750
5819
6626
22
10830
Academy of Performing Arts in Bratislava / Vysoká škola múzických umení
6744
9520
5819
6626
23
10939
International Business College ISM Slovakia in Prešov / Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
16546
8795
5819
6626
24
12585
Academy of Arts in Banská Bystrica / Akadémia umení v Banskej Bystrici
7512
11654
5819
6626
25
13006
General Milan Rastislav Štefánik Armed Forces Academy in Liptovský Mikuláš / Akadémia ozbrojených síl gen M R Štefánika v Liptovskom Mikuláši
7267
12268
5819
6626
26
13527
College of Management in Trenčín / Vysoká škola manažmentu City University of Seattle
10726
12603
5819
6626
27
14299
College of Public Administration Economics and Management / Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
9682
13693
5819
6626
28
14980
Bratislava International School of Liberal Arts / Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
9787
14556
5819
6626
29
15822
Police Academy in Bratislava / Akadémia policajného zboru v Bratislave
11015
15445
5819
6626
30
15935
Central European College in Skalica / Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
14919
15248
5819
6626
31
16301
Security Management College in Košice / Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
18420
15431
5819
6626
32
16380
Vysoká škola Danubius (Vysoká škola v Sládkovičove)
11319
16140
5819
6626
33
18830
DTI University
19058
18408
5819
6626
34
20359
College of International and Public Relations Prague / Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
22643
19887
5819
6626
35
24243
Academia Medica Bratislava / Akadémia médií
29656
23018
5819
6626
36
25063
Danubius University in Sládkovičovo
23573
25039
5819
6626

* Lower is better