Slovakia

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
732
Comenius University in Bratislava / Univerzita Komenského v Bratislave
485
1302
928
669
2
1175
Slovak University of Technology in Bratislava / Slovenská technická univerzita v Bratislave
257
1905
1339
1384
3
1206
Technical University of Košice / Technická univerzita v Košiciach
645
1791
1582
1392
4
1586
Pavol Jozef Šafárik University in Košice / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1199
3433
1931
1485
5
1830
University of Žilina / Žilinská univerzita v Žiline
1565
4260
2386
1603
6
2059
Slovak University of Agriculture in Nitra / Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
472
3071
2477
2609
7
2138
Matej Bel University in Banská Bystrica / Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
1242
2502
3301
2742
8
2298
University of Constantinus the Philosopher in Nitra / Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
964
4393
3700
2194
9
2630
University of Prešov / Prešovská univerzita v Prešove
1785
4305
3118
2937
10
2745
Technical University in Zvolen / Technická univerzita vo Zvolene
4288
6464
2066
2609
11
3457
University of Economics in Bratislava / Ekonomická univerzita v Bratislave
1749
5422
4378
3839
12
3482
University of St Cyril and Methodius of Trnava / Univerzita sv Cyrila a Metoda
4372
8618
4652
2879
13
3503
University of Trnava / Trnavská univerzita v Trnave
3043
7236
5728
3018
14
3609
Slovak Medical University in Bratislava / Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
4619
4842
7356
2900
15
3934
Catholic University in Ružomberok / Katolícka univerzita v Ružomberku
3894
7855
5036
3797
16
4030
University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice / Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
5031
8352
5399
3718
17
5132
Alexander Dubček University of Trenčín in Trenčín / Trencianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencíne
3206
9775
7356
4121
18
5520
Pan European University (Bratislava School of Law) / Paneurópska vysoká škola
5417
10306
7356
4274
19
9774
St Elizabeth College of Health and Social Work in Bratislava / Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv Alžbety v Bratislave
10104
13447
7356
5178
20
10301
J Selye University / Univerzita J Selyeho / Selye János Egyetem
4431
11797
7356
5624
21
10608
Academy of Fine Arts and Design Bratislava / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
10634
8733
7356
6084
22
10966
Academy of Performing Arts in Bratislava / Vysoká škola múzických umení
6961
9533
7356
6084
23
11748
International Business College ISM Slovakia in Prešov / Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
16036
9818
7356
6084
24
12767
Academy of Arts in Banská Bystrica / Akadémia umení v Banskej Bystrici
8237
11726
7356
6084
25
12948
General Milan Rastislav Štefánik Armed Forces Academy in Liptovský Mikuláš / Akadémia ozbrojených síl gen M R Štefánika v Liptovskom Mikuláši
5924
12105
7356
6084
26
13391
College of Management in Trenčín / Vysoká škola manažmentu City University of Seattle
5761
12736
7356
6084
27
14460
College of Public Administration Economics and Management / Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
10692
13669
7356
6084
28
15122
Bratislava International School of Liberal Arts / Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
11519
14423
7356
6084
29
15762
Police Academy in Bratislava / Akadémia policajného zboru v Bratislave
11564
15297
7356
6084
30
16048
Central European College in Skalica / Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
15646
15244
7356
6084
31
16725
Security Management College in Košice / Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
18187
15829
7356
6084
32
16774
Vysoká škola Danubius (Vysoká škola v Sládkovičove)
10263
16604
7356
6084
33
18955
DTI University
17099
18601
7356
6084
34
20266
College of International and Public Relations Prague / Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
21411
19703
7356
6084
35
24080
Academia Medica Bratislava / Akadémia médií
28807
22784
7356
6084

* Lower is better