Slovenia

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
332
University of Ljubljana / Univerza v Ljubljani
372
466
360
2
1091
University of Maribor / Univerza v Mariboru
2221
1046
1060
3
2278
University of Primorska / Univerza na Primorskem
4481
2319
2440
4
3245
University of Nova Gorica / Univerza v Novi Gorici
6127
5563
2680
5
5096
Jožef Stefan International Postgraduate School Ljubljana / Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
17169
6553
2771
6
5998
Faculty of Information Studies in Novo Mesto / Fakulteta za informacijske študije
15729
6553
4615
7
10981
Euro-Mediterranean University Portorož
8459
6553
7212
8
11888
Faculty of Management Koper / Fakulteta za management Koper
9640
6553
7212
9
12236
Bled School of Management
10100
6553
7212
10
13050
Alma Mater Europaea (European Study Center Maribor / Visokošolski zavod ESM)
11140
6553
7212
11
15165
DOBA
13779
6553
7212
12
15228
GEA College of Entrepreneurship Piran
13865
6553
7212
13
16507
Faculty of Tourism Studies Portorož Turistica
15349
6553
7212
14
16826
School of Advanced Social Studies in Nova Gorica / Fakulteta za uporabne družbene študije
15729
6553
7212
15
16977
International School for Social and Business Studies Celje / Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje
15914
6553
7212
16
17111
Faculty of Organisation Studies in Novo Mesto / Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
16073
6553
7212
17
17426
B&B Higher education institution Kranj / B&B Visokošolski zavod Kranj
16454
6553
7212
18
17466
Academia
16500
6553
7212
19
17716
New University / Nova Univerza
16780
6553
7212
20
18158
Faculty of Commercial and Business Sciences Celje / Fakultete za komercialne in poslovne vede Celje
17263
6553
7212
21
18525
University of Novo Mesto / Univerza v Novem Mestu
17691
6553
7212
22
18579
Faculty of Mechanical Engineering Maribor / Fakulteta za strojništvo Maribor
17750
6553
7212
23
18881
Catholic Institute Faculty of Business Studies
18110
6553
7212
24
20169
Faculty of Design / Fakulteta za dizajn (Academy of Design Ljubljana)
19567
6553
7212
25
20169
ERUDIO / ERUDIO izobraževalni center
19567
6553
7212
26
20823
DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies Maribor
20297
6553
7212
27
20853
Faculty of Health Care Angele Boskin / Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
20332
6553
7212
28
21735
Graduate School of Humanities / Institutum Studiorum Humanitatis Ljubljana
21324
6553
7212
29
21947
Institute and Academy of Multimedia IAM
21562
6553
7212
30
21989
Faculty for Polymer Technology / Fakulteta za tehnologijo polimerov
21608
6553
7212
31
22152
College of Services Ljubljana / Visoka sola za storitve Ljubljana
21786
6553
7212
32
22250
Jána Albrech Music and Art Academy
21891
6553
7212
33
22358
DOBA Business School / DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije
22013
6553
7212
34
22404
(3) Fakulteto za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani
22061
6553
7212
35
22641
B2 College of Business Sciences / B2 Visoka šola za poslovne vede
22332
6553
7212
36
23246
MLC Fakulteta Ljubljana
22986
6553
7212
37
23767
Faculty of Industrial Engineering Novo Mesto / Fakulteta za industrijski inženiring Novo Mesto
23540
6553
7212
38
23966
College of Accounting Ljubljana / Visoka šola za računovodstvo
23748
6553
7212
39
24270
Health College in Celje / Visoka zdravstvena šola v Celju
24064
6553
7212
40
24671
IBS International Business School / Mednarodna poslovna šola
24485
6553
7212
41
25252
Faculty of Health and Social Sciences Slovenj Gradec / Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec
25091
6553
7212
42
25628
College of Visual Arts Ljubljana Arthouse
25491
6553
7212
43
26048
Faculty of Environmental Protection Velenje / Visoka šola za varstvo okolja
25926
6553
7212
44
26316
Academy of Visual Arts Ljubljana / Inštitut AVA Akademija za vizualne umetnosti Ljubljana
26211
6553
7212
45
26602
Ekonomska šola Novo mesto
26506
6553
7212
46
26801
Higher School of Economy Celje / Višja Ekonomska šola Celje
26703
6553
7212
47
27269
Postgraduate School ZRC SAZU / Podiplomska šola ZRC SAZU
27191
6553
7212
48
27890
College of Manufacturing Engineering / Visoka šola za proizvodno inženirstvo
27828
6553
7212
49
28187
Fizioterapevtika Higher Education Institution
28130
6553
7212
50
28187
Ravne College / Višja šola Ravne
28130
6553
7212
51
28386
Landscape Governance College Grm Novo Mesto / Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
28334
6553
7212
52
28911
High Schools for Hotel and Tourism Bled / Visoke Šole Za Hotelirstvo In Turizem Bled
28870
6553
7212
53
29851
Academy for regional management AREMA / Visoka šola za regionalni management Rogaška Slatina AREMA
29831
6553
7212
54
30247
College of Civil Engineering Kranj / Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj
30232
6553
7212
55
31645
College of Ptuj / Visoka šola na Ptuju
31641
6553
7212

* Lower is better