Ukraine

rankingWorld RankUniversitysort ascendingDet.Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
5230
Zhytomyr Polytechnic State University
9772
2024
5807
2
22582
Zhytomyr Nursing Institute
22360
5963
6683
3
6531
Zhytomyr Ivan Franko State University
9344
2016
6683
4
12017
Zaporozhye State Medical University
10183
5963
6683
5
26098
Zaporozhye Institute of Economics and Information Technology
26014
5963
6683
6
4194
Zaporozhya Polytechnical National University
11598
2696
4032
7
18538
Zaporizhzhya Regional Institute of Postgraduate Education
17977
5963
6683
8
4096
Zaporizhzhya National University
3774
2412
5442
9
6664
Zaporizhzhe State Engineering Academy
12978
3913
5999
10
22142
Zaporizhia Medical Academy of Post-Graduate Education Ministry of Health of Ukraine
21891
5963
6683
11
6063
Yaroslav Mudryi National Law University
6566
2851
6683
12
4198
West Ukrainian National University
11371
1282
4482
13
14802
Vyacheslav Chornovil Halytskyi College / Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола
13640
5963
6683
14
17894
Volyn Institute for Postgraduate Education
17255
5963
6683
15
10756
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University
8605
5963
6683
16
28323
Vinnytsya Institute designing clothes and Entrepreneurship
28279
5963
6683
17
24984
Vinnytsia Cooperative Institute
24864
5963
6683
18
14348
Vinnitsa State Pedagogical University
13080
5963
6683
19
14142
Vinnitsa State Agrarian University
12826
5963
6683
20
3043
Vinnitsa National Technical University
5980
1335
3738
21
3963
Vinnitsa National Pirogov Memorial Medical University
5343
1944
5073
22
12411
Vinnitsa Academy of Continuous Education
10682
5963
6683
23
4250
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
7096
5963
3402
24
14463
V I Vernadsky Taurida National University Kyiv
17156
5963
6245
25
3332
Uzhhorod National University
7730
1500
3738
26
6924
University of the State Fiscal Service of Ukraine
3448
5963
6683
27
26461
University of New Technologies
26396
5963
6683
28
17278
University of Modern Knowledge
16557
5963
6683
29
15271
University of Customs and Finance
15734
5703
6683
30
8416
University of Banking of the National Bank of Ukraine Kyiv
11227
3846
6683
31
14414
Uman State Agrarian University
13160
5963
6683
32
5583
Ukrainian State University of Chemical Engineering
17202
5963
3709
33
9424
Ukrainian People's Academy
11979
4335
6683
34
14692
Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music
13476
5963
6683
35
11049
Ukrainian National Forestry University
8958
5963
6683
36
7296
Ukrainian Medical Stomatological Academy
11710
1789
6683
37
25092
Ukrainian Institute of Stock Market
24972
5963
6683
38
17894
Ukrainian Humanities Institute Bucha
17255
5963
6683
39
12801
Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy Kharkiv
11163
5963
6683
40
7848
Ukrainian Catholic University
4768
5963
6683
41
17061
Ukrainian American Concordia University
16304
5963
6683
42
20449
Ukrainian Academy of Public Administration
20080
5963
6683
43
12045
Ukrainian Academy of Printing
13934
4987
6683
44
28323
Tutkovsky Institute
28279
5963
6683
45
15261
Transcarpatian Hungarian College Ferenc Rakoczi II
14166
5963
6683
46
6837
Transcarpathian Art Institute
3320
5963
6683
47
18435
Training Institute of the State Employment Service of Ukraine
21655
5083
6683
48
10712
Ternopil V Hnatiuk National Pedagogical University
8542
5963
6683
49
3753
Ternopil National Medical University
5080
1920
4883
50
3633
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University
6118
2025
4441
51
23126
Ternopil Institute of Social and Informational Technologies
22920
5963
6683
52
5580
Tavria State Agrotechnological University
5358
1955
6683
53
1806
Sumy State University
2766
1104
2471
54
16460
Sumy State Pedagogical University
15598
5963
6683
55
5117
Sumy Regional Institute of Postgraduate Education
564
5963
6683
56
11455
Sumy National Agrarian University
17773
2453
6683
57
11992
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
19057
2044
6683
58
13786
State University of Telecommunications
12361
5963
6683
59
18538
State University of Informatics and Technology
17977
5963
6683
60
24026
State Institute for training and retraining of Industry
23868
5963
6683
61
27648
State Environmental Academy of Postgraduate Education and Management
27602
5963
6683
62
13407
Southern National Pedagogical University KD Ushinskogo
11901
5963
6683
63
15377
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
14322
5963
6683
64
22432
School of Business KYBYT
22200
5963
6683
65
6685
Rivne State Humanities University
15051
3671
5807
66
17964
Rivne Regional Institute of Postgraduate Education
17330
5963
6683
67
5426
Prydneprovskaya State Academy of Construction and Architecture
4232
2391
6683
68
6127
Pryazovskyi State Technical University
11742
5963
5201
69
24385
Postgraduate Institute UKRSTENO
24243
5963
6683
70
11287
Poltava University of Economics and Trade
13004
5963
6245
71
10107
Poltava State Pedagogical University Korolenko
7753
5963
6683
72
13680
Poltava State Agrarian Academy
12238
5963
6683
73
6673
Poltava National Technical University Yuri Kondratyuk
11684
5963
5442
74
17590
Podolsky Agricultural and Technical State University
16900
5963
6683
75
8900
Petro Mohyla Black Sea National University
14250
2365
6683
76
30843
Pervomaisk Industrial and Pedagogical Technical School
30839
5963
6683
77
14238
Pereyaslav Khmelnytskyj State Pedagogical University
12953
5963
6683
78
9449
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
6895
5963
6683
79
11137
Open International University of Human Development Ukraine
16442
3066
6683
80
17665
Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University
16984
5963
6683
81
8182
Odessa State University of Internal Affairs
9986
4313
6683
82
3506
Odessa State Polytechnic University
8247
1636
3899
83
5695
Odessa State Environmental University
12655
2408
5807
84
17040
Odessa State Agrarian University
16278
5963
6683
85
23028
Odessa State Academy of Technical Regulation and Quality
22826
5963
6683
86
21979
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture
21722
5963
6683
87
13333
Odessa National University of Economics
11799
5963
6683
88
11336
Odessa National Medical University
14613
4301
6683
89
14692
Odessa National Maritime University
13476
5963
6683
90
4013
Odessa National I I Mechnikov University
4693
5963
3690
91
6342
Odessa National Academy of Telecommunications
8784
4470
6245
92
5142
Odessa National Academy of Food Technologies
9200
2011
5807
93
4144
O M Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
5480
1640
5272
94
28736
Novokakhovskiy Polytechnic Institute
28701
5963
6683
95
27896
Nikopol Economic University
27848
5963
6683
96
4754
Nikolaev State University VA Suhomlinskogo
1281
3060
6683
97
13013
Nezhinskii State University Nikolai Gogol
11420
5963
6683
98
5922
National University of Water and Environmental Engineering
11832
5963
5073
99
12267
National University of Shipbuilding Admiral Makarov
10492
5963
6683
100
7840
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
12428
2250
6683

Pages

* Lower is better