Letonia

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
1181
University of Latvia / Latvijas Universitāte Riga
1297
1458
1592
2
1452
Riga Technical University / Rīgas Tehniskā universitāte
2260
2445
1456
3
3113
Riga Stradins University (Medical Academy of Latvia) / Rīgas Stradiņa universitāte
5024
4274
3348
4
3640
Latvia University of Agriculture / Latvijas Lauksaimniecības universitāte
5112
4362
4341
5
3843
Daugavpils University / Daugavpils Universitāte
7303
4427
4098
6
6156
Vidzeme University College / Vidzemes Augstskola
5763
6492
5782
7
7511
Liepaja University (Liepaja Pedagogical Higher School) / Liepājas Universitāte
9821
6492
5782
8
8821
Stockholm School of Economics in Riga / Rīgas Ekonomikas augstskola
8931
6492
6216
9
9391
Baltic International Academy / Baltijas Starptautiskā akadēmija / Балтийская Международная Академия
6331
6492
6650
10
9576
School of Business Administration Turiba / Biznesa augstskola Turība
6573
6492
6650
11
10091
Transport and Telecommunications Institute Riga / Transporta un sakaru institūts
7303
6492
6650
12
11651
Rezekne Higher School / Rēzeknes Augstskola
9348
6492
6650
13
12142
Art Academy of Latvia / Latvijas Mākslas akadēmija
9965
6492
6650
14
12224
Riga Graduate School of Law / Rīgas Juridiskā augstskola
10078
6492
6650
15
12332
RISEBA University of Business Arts and Technology
10234
6492
6650
16
12564
Lutera Akademija / Lutera Akadēmija
10552
6492
6650
17
12577
Ventspils University College / Ventspils Augstskola
10566
6492
6650
18
12653
Latvian Academy of Culture / Latvijas Kultūras akadēmija
10670
6492
6650
19
13427
(1) Latvian Academy of Sports Education / Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
11651
6492
6650
20
14014
BA School of Business and Finance / Banku augstskola
12405
6492
6650
21
14076
Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music / Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
12472
6492
6650
22
14179
Information Systems Management Institute / Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola
12615
6492
6650
23
14226
National Academy of Defence of the Republic of Latvia / Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
12677
6492
6650
24
15260
Riga Business School at Riga Technical University
13982
6492
6650
25
15643
EKA The University of Culture and Economics / Ekonomikas un Kultūras augstskola
14423
6492
6650
26
15687
Riga Aeronautical Institute / Rīgas Aeronavigācijas institūts
14472
6492
6650
27
17652
Latvian Maritime Academy / Latvijas Jūras akadēmija
16835
6492
6650
28
18662
Alberta College / Alberta koledža
17991
6492
6650
29
19004
Latvian Culture College / Latvijas Kultūras koledža
18390
6492
6650
30
19171
Latvian Christian Academy / Latvijas Kristīgās Akadēmijas
18570
6492
6650
31
19587
International Higher School of Practical Psychology / Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola
19037
6492
6650
32
19833
(3) Riga Stradins University Red Cross Medical College / Sarkanā Krusta medicīnas koledža
19330
6492
6650
33
19960
Riga Technical College / Rīgas Tehniskā koledža
19473
6492
6650
34
19960
College of Business Administration Latvia
19473
6492
6650
35
20365
Jekabpils Agrobusiness College / Jēkabpils Agrobiznesa koledža
19922
6492
6650
36
20973
Riga Civil Engineering College / Rīgas Celtniecības koledža
20581
6492
6650
37
21071
Riga 1 Medicine College / Rīgas 1 Medicīnas Koledža
20690
6492
6650
38
21356
Riga Art and Media School / Rīgas Mākslas un mediju tehnikums
20999
6492
6650
39
21465
Augstakas Izglitibas Padome
21119
6492
6650
40
21518
Riga College of Accounting and Finance / Grāmatvedības un Finanšu Koledža
21178
6492
6650
41
22415
State Border Guard College / Valsts robežsardzes koledža
22166
6492
6650
42
22620
State Police College / Valsts policijas koledža
22377
6492
6650
43
22983
Higher School of Social Technologies / Sociālo Tehnoloģiju Augstskola
22763
6492
6650
44
23227
(3) Lateran Pontificial University Branch - Riga Higher Institute of Religion Sciences
23016
6492
6650
45
23227
Liepaja Maritime College / Liepājas Jūrniecības koledža
23016
6492
6650
46
23227
Malnava College / Malnavas koledža
23016
6492
6650
47
24524
Cosmetology College Starptautiskā / Starptautiskā Kosmetoloģijas Koledža
24372
6492
6650
48
24761
Latvian Business College / Latvijas Biznesa Koledža
24628
6492
6650
49
26699
Daugauplis Medicine College / Daugavpils medicīnas koledža
26650
6492
6650
50
27293
Christian Leadership College / Kristīgā vadības koledža
27256
6492
6650