Civets

rankingWorld RankUniversityDet.CountryImpact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*sort descending
1
1014
Ton Duc Thang University / Đại học Tôn Đức Thắng Thành phố Hồ Chí Minh
bandera
5616
2214
262
2
246
University of Cape Town
bandera
284
235
293
3
548
Cairo University
bandera
1546
628
334
4
1093
Duy Tan University / Đại học Duy Tân DTU
bandera
5666
1742
398
5
398
University of the Witwatersrand
bandera
657
379
408
6
653
University of Johannesburg
bandera
1774
679
450
7
438
Stellenbosch University
bandera
696
350
471
8
450
University of Pretoria
bandera
633
470
511
9
598
University of Kwazulu Natal
bandera
1322
548
514
10
934
Mansoura University
bandera
3902
639
538
11
1078
Zagazig University
bandera
5054
823
554
12
584
Alexandria University
bandera
879
754
599
13
992
Ain Shams University
bandera
3811
702
616
14
651
Hacettepe University / Hacettepe Üniversitesi
bandera
1156
426
668
15
1343
Al Azhar University
bandera
6398
1141
681
16
593
Istanbul Technical University / İstanbul Teknik Üniversitesi
bandera
797
533
699
17
531
Middle East Technical University / Orta Doğu Teknik Üniversitesi
bandera
566
522
705
18
1219
Assiut University
bandera
5320
732
720
19
1668
North West University
bandera
2112
6553
732
20
1425
Tanta University
bandera
7028
843
768
21
1589
Menoufia University
bandera
8370
1056
771
22
746
Ankara University
bandera
1347
573
796
23
1155
Benha University
bandera
3598
1051
842
24
715
Boğaziçi University
bandera
980
736
846
25
1205
Universidad Nacional de Colombia
bandera
516
6553
875
26
1648
Kafr El Sheikh University
bandera
7998
1129
879
27
795
University of South Africa
bandera
1234
913
884
28
1868
Beni Suef University
bandera
9893
991
933
29
624
Universidad de los Andes Colombia
bandera
499
716
944
30
1106
University of the Free State
bandera
2539
1073
973
31
1351
Firat University / Fýrat Üniversitesi
bandera
5187
715
980
32
838
Koç University
bandera
1410
578
984
33
1776
Minia University
bandera
7958
1314
995
34
1061
Gazi University / Gazi Üniversitesi
bandera
2605
590
1001
35
905
Istanbul University
bandera
1649
519
1039
36
669
Vietnam National University Hanoi / Đại học Quốc gia Hà Nội
bandera
431
1167
1047
37
1013
Atatürk University
bandera
2027
687
1059
38
1467
Universidad de Antioquia
bandera
811
6553
1065
39
1589
Çankaya University
bandera
4610
2691
1083
40
1190
Yildiz Technical University / Yıldız Teknik Üniversitesi
bandera
3032
774
1094
41
1277
Marmara University
bandera
2693
1960
1102
42
1749
Suez Canal University
bandera
7127
1233
1115
43
2245
Çukurova University
bandera
3499
6553
1124
44
583
Universitas Indonesia
bandera
299
686
1126
45
927
University of the Western Cape
bandera
1228
935
1152
46
1675
Helwan University
bandera
6345
1157
1155
47
1062
Ege University
bandera
2117
609
1170
48
2757
Vietnam National University Ho Chi Minh City / Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
bandera
6298
6553
1177
49
1098
Dokuz Eylül University
bandera
2074
649
1238
50
1717
Tshwane University of Technology
bandera
5391
1687
1278
51
1382
Erciyes University
bandera
3911
718
1279
52
1573
Bahçeşehir Üniversitesi BAU
bandera
4433
1507
1299
53
1354
Istanbul Bilgi University
bandera
2413
2200
1303
54
2506
Selçuk University
bandera
4019
6553
1308
55
1564
VNUHCM University of Technology / Trường Đại học Bách khoa
bandera
4041
1819
1312
56
884
Bilkent University
bandera
891
804
1319
57
2351
Aswan University
bandera
10244
1855
1368
58
2154
Fayoum University
bandera
8877
1620
1376
59
1619
Gaziantep University
bandera
4921
1123
1378
60
686
Universitas Gadjah Mada
bandera
335
710
1389
61
1404
Sakarya University
bandera
3494
839
1396
62
990
Universitas Airlangga
bandera
1023
977
1418
63
1138
Rhodes University
bandera
1525
1171
1427
64
1543
Institut Teknologi Bandung / Bandung Institute of Technology
bandera
562
6553
1436
65
1801
Istanbul Aydin University / Ýstanbul Aydýn Üniversitesi
bandera
5203
1758
1441
66
1141
Nguyen Tat Thanh University / Đại học Nguyễn Tất Thành NTU
bandera
893
2922
1492
67
3014
Sohag University
bandera
6220
6553
1502
68
1125
Sabanci University
bandera
1439
910
1504
69
1451
Akdeniz University
bandera
3446
747
1534
70
1561
Karadeniz Technical University / Karadeniz Teknik Üniversitesi
bandera
4152
755
1564
71
1803
TOBB Economics and Technology University
bandera
4773
1670
1571
72
1987
South Valley University
bandera
6429
1456
1584
73
2351
Healh Sciences University Istanbul / Sağlık Bilimleri Üniversitesi
bandera
10535
818
1596
74
1270
Hanoi University of Science and Technology / Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
bandera
1681
1408
1607
75
1812
Mersin University
bandera
5414
952
1619
76
1481
Uludağ University
bandera
3256
705
1672
77
2715
Nelson Mandela University
bandera
3721
6553
1679
78
1081
Pontificia Universidad Javeriana
bandera
1011
897
1685
79
2213
Necmettin Erbakan University Konya
bandera
7935
1264
1704
80
1646
Izmir Institute of Technology / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
bandera
3480
1242
1742
81
2021
British University in Egypt
bandera
4966
2427
1764
82
4665
Suez University
bandera
25840
3763
1773
83
3440
Universidad Antonio Nariño
bandera
7530
6553
1778
84
1132
American University in Cairo
bandera
977
1131
1793
85
1476
Ondokuz Mayýs University
bandera
2723
825
1800
86
2522
Bingöl University
bandera
8971
1956
1800
87
1781
Suleyman Demirel University Turkey
bandera
4353
961
1830
88
3867
Damanhour University
bandera
10402
6553
1838
89
2357
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
bandera
8475
1207
1853
90
2093
Düzce University
bandera
6382
1206
1880
91
2173
Gaziosmanpaşa University / Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
bandera
6844
1274
1886
92
2062
Universitas Hasanuddin
bandera
1072
6553
1891
93
2960
Zewail City of Science and Technology
bandera
11449
2762
1894
94
1885
Kocaeli University
bandera
4835
959
1910
95
3409
Corporación Universidad de la Costa
bandera
6814
6553
1910
96
3446
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
bandera
6994
6553
1910
97
1255
University of Anatolia / Anadolu Üniversitesi
bandera
1337
938
1933
98
2573
Adiyaman University
bandera
9162
1651
1933
99
2178
Istanbul Medipol University
bandera
6914
1097
1945
100
1160
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
bandera
916
1074
1954

Pages

* Lower is better