South East Asia

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.CountryImpact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
49
National University of Singapore
bandera
111
67
29
2
84
Nanyang Technological University
bandera
294
99
46
3
370
University of Malaya
bandera
1085
405
207
4
486
Universiti Teknologi Malaysia
bandera
1204
418
380
5
526
Universiti Putra Malaysia
bandera
1015
352
524
6
535
Chulalongkorn University
bandera
694
622
582
7
563
Universiti Sains Malaysia
bandera
1030
421
579
8
594
Mahidol University
bandera
794
764
635
9
728
Universitas Indonesia
bandera
435
760
1250
10
764
Chiang Mai University
bandera
691
1143
969
11
797
Singapore Management University
bandera
917
708
1073
12
831
Universiti Kebangsaan Malaysia / National University of Malaysia
bandera
1626
2076
540
13
836
Khon Kaen University
bandera
620
1340
1162
14
844
Kasetsart University
bandera
528
1243
1335
15
850
Singapore University of Technology and Design
bandera
1891
1002
736
16
852
Universitas Gadjah Mada
bandera
594
775
1503
17
927
Universiti Teknologi MARA / MARA University of Technology
bandera
1979
727
995
18
959
Vietnam National University Hanoi / Đại học Quốc gia Hà Nội
bandera
1287
1274
1099
19
1021
International Islamic University of Malaysia
bandera
2245
857
1055
20
1086
Prince of Songkla University
bandera
1134
1470
1414
21
1092
IPB University / Bogor Agricultural University
bandera
592
987
2175
22
1103
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
bandera
784
1427
1741
23
1140
Thammasat University
bandera
971
1514
1675
24
1163
Universitas Brawijaya
bandera
653
968
2355
25
1177
(3) University of the Philippines
bandera
2699
927
1255
26
1225
Universiti Malaysia Pahang
bandera
4318
991
969
27
1252
Naresuan University
bandera
865
1510
2101
28
1272
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
bandera
2222
1144
1551
29
1272
Universitas Airlangga
bandera
993
1133
2247
30
1281
King Mongkut's University of Technology Thonburi
bandera
1713
1478
1627
31
1299
(3) University of the Philippines Diliman
bandera
838
1685
2187
32
1302
Ton Duc Thang University / Đại học Tôn Đức Thắng Thành phố Hồ Chí Minh
bandera
6460
1840
577
33
1317
Universiti Teknologi Petronas
bandera
4987
1011
1000
34
1340
Universiti Utara Malaysia
bandera
3060
1025
1489
35
1369
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
bandera
3821
1004
1381
36
1417
Telkom University / Universitas Telkom
bandera
692
1773
2653
37
1437
Universiti Malaysia Perlis
bandera
4671
1014
1297
38
1460
Universiti Pendidikan Sultan Idris
bandera
1081
1520
2461
39
1471
Duy Tan University / Đại học Duy Tân DTU
bandera
5122
1636
1046
40
1482
Suranaree University of Technology
bandera
1960
2267
1693
41
1484
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
bandera
1552
1719
2119
42
1511
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
bandera
1864
1557
2087
43
1524
Asian Institute of Technology Thailand
bandera
1324
2164
2187
44
1596
University of Nottingham Malaysia
bandera
4994
1366
1392
45
1600
Multimedia University
bandera
3477
1221
1877
46
1604
Universiti Tunku Abdul Rahman
bandera
4540
1089
1640
47
1613
De La Salle University Manila
bandera
3170
1429
1913
48
1703
Universiti Tenaga Nasional
bandera
4986
1563
1547
49
1707
Universiti Malaysia Sabah
bandera
4388
999
1977
50
1782
VNUHCM University of Technology / Trường Đại học Bách khoa
bandera
4029
1922
1859
51
1826
Universitas Andalas
bandera
967
1635
3582
52
1828
Suan Sunandha Rajabhat University
bandera
601
2610
3582
53
1850
Universiti Malaysia Terengganu
bandera
6068
1176
1761
54
1871
Srinakharinwirot University
bandera
1837
2173
2740
55
1885
Burapha University
bandera
878
2795
3243
56
1949
Universitas Bina Nusantara
bandera
2059
2645
2635
57
1976
International Medical University
bandera
6178
1578
1839
58
2045
Universiti Kuala Lumpur
bandera
5281
1677
2175
59
2069
Universiti Sains Islam Malaysia
bandera
2163
1591
3387
60
2091
Mae Fah Luang University
bandera
5759
1863
2058
61
2126
Institut Teknologi Bandung / Institute of Technology Bandung
bandera
749
6492
1392
62
2158
University of Phayao
bandera
2821
2496
2851
63
2166
Ho Chi Minh City University of Industry / Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
bandera
2521
2528
3006
64
2190
Ateneo de Manila University
bandera
2847
2428
2940
65
2232
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
bandera
1756
2013
3801
66
2270
University of Danang / Đại học Đà Nẵng
bandera
3983
1919
2958
67
2270
Universitas Islam Indonesia
bandera
2761
1590
3615
68
2305
UCSI University
bandera
6482
1830
2347
69
2373
Universiti Sultan Zainal Abidin (Universiti Darul Iman Malaysia)
bandera
8527
1408
2276
70
2379
Walailak University
bandera
1793
2420
3943
71
2435
Hanoi University of Science and Technology / Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
bandera
1288
6492
1530
72
2448
Rangsit University
bandera
2243
2077
4041
73
2503
Singapore Institute of Technology
bandera
6022
2168
2727
74
2535
Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta
bandera
449
6492
2534
75
2553
Universitas Diponegoro
bandera
641
6492
2321
76
2621
Curtin University Sarawak
bandera
8137
2458
2418
77
2623
Hue University / Đại học Huế
bandera
4594
2269
3440
78
2637
Ubon Ratchathani University
bandera
3307
2499
3860
79
2698
Universitas Gunadarma
bandera
928
2336
5118
80
2715
Universitas Hasanuddin
bandera
1066
6492
2220
81
2740
Universiti Malaysia Kelantan
bandera
7545
1657
3121
82
2746
University of Santo Tomas
bandera
4399
2678
3582
83
2787
Universitas Pendidikan Indonesia
bandera
522
6492
2958
84
2823
University of Economics Ho Chi Minh City / Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
bandera
3975
2995
3764
85
2837
Monash University Malaysia
bandera
4911
6492
1064
86
2843
Maejo University
bandera
4414
3667
3305
87
2848
Ramkhamhaeng University
bandera
1187
4688
4251
88
2859
National Defence University of Malaysia
bandera
5420
2112
3742
89
2870
Universitas Padjadjaran Bandung
bandera
1323
6492
2309
90
2874
Swinburne University of Technology Sarawak Campus
bandera
7979
2608
2877
91
2898
Universitas Kristen Satya Wacana
bandera
3395
1969
4559
92
2932
National Institute of Development Administration
bandera
3500
3063
4145
93
2969
Hanoi University of Mining and Geology / Trường Đại học Mỏ Địa chất
bandera
5355
3515
3348
94
2992
Rajamangala University of Technology Isan
bandera
5459
2501
3860
95
3034
Universitas Syiah Kuala
bandera
1687
6492
2381
96
3055
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
bandera
4621
3263
3910
97
3151
Universitas Negeri Malang
bandera
812
6492
3348
98
3161
Universitas Negeri Yogyakarta
bandera
782
6492
3416
99
3185
Universitas Narotama UNNAR Surabaya
bandera
1954
3568
4914
100
3185
Universitas Sumatera Utara
bandera
3199
6492
2058

Pages

* Lower is better