Eslovenia

RankingRanking MundialUniversidadDet.Impacto (Posición*)Apertura (Posición*)orden descendenteExcelencia (Posición*)
1
327
University of Ljubljana / Univerza v Ljubljani
385
489
344
2
1078
University of Maribor / Univerza v Mariboru
2540
1052
1011
3
2088
University of Primorska / Univerza na Primorskem
4464
2257
2264
4
2799
University of Nova Gorica / Univerza v Novi Gorici
6355
4388
2293
5
27614
Ravne College / Višja šola Ravne
27577
6488
6650
6
21701
College of Services Ljubljana / Visoka sola za storitve Ljubljana
21384
6488
6650
7
27493
High Schools for Hotel and Tourism Bled / Visoke Šole Za Hotelirstvo In Turizem Bled
27456
6488
6650
8
28437
Landscape Governance College Grm Novo Mesto / Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
28414
6488
6650
9
27137
College of Manufacturing Engineering / Visoka šola za proizvodno inženirstvo
27095
6488
6650
10
22406
B2 College of Business Sciences / B2 Visoka šola za poslovne vede
22157
6488
6650
11
22611
College of Accounting Ljubljana / Visoka šola za računovodstvo
22368
6488
6650
12
21960
Environmental Protection College Velenje / Visoka šola za varstvo okolja
21668
6488
6650
13
22826
Health College in Celje / Visoka zdravstvena šola v Celju
22592
6488
6650
14
23381
Faculty of Industrial Engineering Novo Mesto / Fakulteta za industrijski inženiring Novo Mesto
23175
6488
6650
15
6274
Faculty of Information Studies in Novo Mesto / Fakulteta za informacijske študije
16692
6488
4187
16
27137
Fizioterapevtika Higher Education Institution
27095
6488
6650
17
18698
Faculty of Commercial and Business Sciences Celje / Fakultete za komercialne in poslovne vede Celje
18038
6488
6650
18
11845
Faculty of Management Koper / Fakulteta za management Koper
9611
6488
6650
19
17263
Faculty of Organisation Studies in Novo Mesto / Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
16368
6488
6650
20
19196
Faculty of Mechanical Engineering Maribor / Fakulteta za strojništvo Maribor
18598
6488
6650
21
22611
Faculty for Polymer Technology / Fakulteta za tehnologijo polimerov
22368
6488
6650
22
14474
School of Advanced Social Studies in Nova Gorica / Fakulteta za uporabne družbene študije
16610
6488
6216
23
18537
Faculty of Health Care Angele Boskin / Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
17851
6488
6650
24
22825
Faculty of Health and Social Sciences Slovenj Gradec / Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec
22591
6488
6650
25
15147
GEA College of Entrepreneurship Piran
13842
6488
6650
26
19139
University of Novo Mesto / Univerza v Novem Mestu
18532
6488
6650
27
16473
Faculty of Tourism Studies Portorož Turistica
15445
6488
6650
28
18442
Academia
17736
6488
6650
29
14063
Alma Mater Europaea (European Study Center Maribor / Visokošolski zavod ESM)
12457
6488
6650
30
25108
College of Visual Arts Ljubljana Arthouse
24990
6488
6650
31
25502
Academy of Visual Arts Ljubljana / Inštitut AVA Akademija za vizualne umetnosti Ljubljana
25396
6488
6650
32
22406
Jána Albrech Music and Art Academy
22157
6488
6650
33
21403
Institute and Academy of Multimedia IAM
21050
6488
6650
34
23952
IBS International Business School / Mednarodna poslovna šola
23769
6488
6650
35
11845
Bled School of Management
9611
6488
6650
36
21349
Graduate School of Humanities / Institutum Studiorum Humanitatis Ljubljana
20992
6488
6650
37
18804
Catholic Institute Faculty of Business Studies
18149
6488
6650
38
23058
(3) Fakulteto za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani
22840
6488
6650
39
16093
International School for Social and Business Studies Celje / Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje
14969
6488
6650
40
22539
MLC Fakulteta Ljubljana
22296
6488
6650
41
5254
Jožef Stefan International Postgraduate School Ljubljana / Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
17436
6488
2485
42
17531
New University / Nova Univerza
16692
6488
6650
43
14853
DOBA
13462
6488
6650
44
12132
Euro-Mediterranean University Portorož
9957
6488
6650
45
25789
Higher School of Economy Celje / Višja Ekonomska šola Celje
25695
6488
6650
46
26576
Ekonomska šola Novo mesto
26520
6488
6650
47
20255
DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies Maribor
19800
6488
6650
48
22341
Faculty of Media Ljubljana / Fakulteta za medije
22087
6488
6650
49
21014
Faculty of Design / Fakulteta za dizajn (Academy of Design Ljubljana)
20626
6488
6650

* Menor es mejor