Eslovenia

RankingRanking MundialUniversidadDet.orden descendenteImpacto (Posición*)Apertura (Posición*)Excelencia (Posición*)
1
18190
Academia
17139
7521
7216
2
13818
Alma Mater Europaea (European Study Center Maribor / Visokošolski zavod ESM)
11877
7521
7216
3
30462
Academy for regional management AREMA / Visoka šola za regionalni management Rogaška Slatina AREMA
30446
7521
7216
4
24216
College of Visual Arts Ljubljana Arthouse
23930
7521
7216
5
26647
Academy of Visual Arts Ljubljana / Inštitut AVA Akademija za vizualne umetnosti Ljubljana
26524
7521
7216
6
18160
B&B Higher education institution Kranj / B&B Visokošolski zavod Kranj
17103
7521
7216
7
15275
DOBA
13697
7521
7216
8
22240
DOBA Business School / DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije
21790
7521
7216
9
10683
Euro-Mediterranean University Portorož
7833
7521
7216
10
21200
ERUDIO / ERUDIO izobraževalni center
20616
7521
7216
11
27614
Higher School of Economy Celje / Višja Ekonomska šola Celje
27535
7521
7216
12
26947
Ekonomska šola Novo mesto
26837
7521
7216
13
20682
DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies Maribor
20022
7521
7216
14
20225
Faculty of Design / Fakulteta za dizajn (Academy of Design Ljubljana)
19510
7521
7216
15
24673
Faculty of Industrial Engineering Novo Mesto / Fakulteta za industrijski inženiring Novo Mesto
24426
7521
7216
16
6096
Faculty of Information Studies in Novo Mesto / Fakulteta za informacijske študije
15813
7521
4624
17
28665
Fizioterapevtika Higher Education Institution
28618
7521
7216
18
19903
Faculty of Commercial and Business Sciences Celje / Fakultete za komercialne in poslovne vede Celje
19151
7521
7216
19
12000
Faculty of Management Koper / Fakulteta za management Koper
9546
7521
7216
20
17429
Faculty of Organisation Studies in Novo Mesto / Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
16243
7521
7216
21
18665
Faculty of Mechanical Engineering Maribor / Fakulteta za strojništvo Maribor
17682
7521
7216
22
22404
Faculty for Polymer Technology / Fakulteta za tehnologijo polimerov
21980
7521
7216
23
17014
School of Advanced Social Studies in Nova Gorica / Fakulteta za uporabne družbene študije
15768
7521
7216
24
26850
Faculty of Environmental Protection Velenje / Visoka šola za varstvo okolja
26733
7521
7216
25
20068
Faculty of Health Care Angele Boskin / Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
19330
7521
7216
26
25129
Faculty of Health and Social Sciences Slovenj Gradec / Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec
24917
7521
7216
27
15502
GEA College of Entrepreneurship Piran
13977
7521
7216
28
22518
Jána Albrech Music and Art Academy
22105
7521
7216
29
22404
Institute and Academy of Multimedia IAM
21980
7521
7216
30
24580
IBS International Business School / Mednarodna poslovna šola
24320
7521
7216
31
12616
Bled School of Management
10354
7521
7216
32
21851
Graduate School of Humanities / Institutum Studiorum Humanitatis Ljubljana
21355
7521
7216
33
19530
Catholic Institute Faculty of Business Studies
18703
7521
7216
34
16810
International School for Social and Business Studies Celje / Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje
15524
7521
7216
35
23796
MLC Fakulteta Ljubljana
23478
7521
7216
36
5166
Jožef Stefan International Postgraduate School Ljubljana / Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
17235
7521
2778
37
17797
New University / Nova Univerza
16668
7521
7216
38
27160
Postgraduate School ZRC SAZU / Podiplomska šola ZRC SAZU
27057
7521
7216
39
22847
(3) Fakulteto za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani
22464
7521
7216
40
16569
Faculty of Tourism Studies Portorož Turistica
15232
7521
7216
41
1118
University of Maribor / Univerza v Mariboru
2352
1093
1061
42
3005
University of Nova Gorica / Univerza v Novi Gorici
6235
4517
2687
43
334
University of Ljubljana / Univerza v Ljubljani
390
480
359
44
19209
University of Novo Mesto / Univerza v Novem Mestu
18337
7521
7216
45
2289
University of Primorska / Univerza na Primorskem
4436
2305
2448
46
28152
Ravne College / Višja šola Ravne
28092
7521
7216
47
22466
College of Services Ljubljana / Visoka sola za storitve Ljubljana
22050
7521
7216
48
28872
High Schools for Hotel and Tourism Bled / Visoke Šole Za Hotelirstvo In Turizem Bled
28828
7521
7216
49
30635
College of Civil Engineering Kranj / Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj
30624
7521
7216
50
28773
Landscape Governance College Grm Novo Mesto / Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
28727
7521
7216
51
27343
College of Manufacturing Engineering / Visoka šola za proizvodno inženirstvo
27249
7521
7216
52
31463
College of Ptuj / Visoka šola na Ptuju
31461
7521
7216
53
23176
B2 College of Business Sciences / B2 Visoka šola za poslovne vede
22831
7521
7216
54
23930
College of Accounting Ljubljana / Visoka šola za računovodstvo
23621
7521
7216
55
24455
Health College in Celje / Visoka zdravstvena šola v Celju
24184
7521
7216

* Menor es mejor