Eslovenia

RankingRanking MundialUniversidadDet.ordenar ascendenteImpacto (Posición*)Apertura (Posición*)Excelencia (Posición*)
1
22835
Health College in Celje / Visoka zdravstvena šola v Celju
22601
6492
6650
2
21969
Environmental Protection College Velenje / Visoka šola za varstvo okolja
21677
6492
6650
3
22620
College of Accounting Ljubljana / Visoka šola za računovodstvo
22377
6492
6650
4
22415
B2 College of Business Sciences / B2 Visoka šola za poslovne vede
22166
6492
6650
5
27171
College of Manufacturing Engineering / Visoka šola za proizvodno inženirstvo
27131
6492
6650
6
28484
Landscape Governance College Grm Novo Mesto / Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
28463
6492
6650
7
27531
High Schools for Hotel and Tourism Bled / Visoke Šole Za Hotelirstvo In Turizem Bled
27496
6492
6650
8
21709
College of Services Ljubljana / Visoka sola za storitve Ljubljana
21392
6492
6650
9
27652
Ravne College / Višja šola Ravne
27617
6492
6650
10
2090
University of Primorska / Univerza na Primorskem
4463
2259
2264
11
19141
University of Novo Mesto / Univerza v Novem Mestu
18533
6492
6650
12
327
University of Ljubljana / Univerza v Ljubljani
385
488
344
13
2800
University of Nova Gorica / Univerza v Novi Gorici
6354
4389
2293
14
1078
University of Maribor / Univerza v Mariboru
2538
1052
1011
15
16472
Faculty of Tourism Studies Portorož Turistica
15444
6492
6650
16
23068
(3) Fakulteto za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani
22850
6492
6650
17
17533
New University / Nova Univerza
16694
6492
6650
18
5254
Jožef Stefan International Postgraduate School Ljubljana / Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
17436
6492
2485
19
22548
MLC Fakulteta Ljubljana
22305
6492
6650
20
16094
International School for Social and Business Studies Celje / Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje
14970
6492
6650
21
18804
Catholic Institute Faculty of Business Studies
18148
6492
6650
22
21356
Graduate School of Humanities / Institutum Studiorum Humanitatis Ljubljana
20999
6492
6650
23
11845
Bled School of Management
9610
6492
6650
24
23966
IBS International Business School / Mednarodna poslovna šola
23784
6492
6650
25
21410
Institute and Academy of Multimedia IAM
21057
6492
6650
26
22415
Jána Albrech Music and Art Academy
22166
6492
6650
27
15146
GEA College of Entrepreneurship Piran
13841
6492
6650
28
22834
Faculty of Health and Social Sciences Slovenj Gradec / Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec
22600
6492
6650
29
18537
Faculty of Health Care Angele Boskin / Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
17850
6492
6650
30
14474
School of Advanced Social Studies in Nova Gorica / Fakulteta za uporabne družbene študije
16611
6492
6216
31
22620
Faculty for Polymer Technology / Fakulteta za tehnologijo polimerov
22377
6492
6650
32
19199
Faculty of Mechanical Engineering Maribor / Fakulteta za strojništvo Maribor
18600
6492
6650
33
17264
Faculty of Organisation Studies in Novo Mesto / Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
16369
6492
6650
34
11845
Faculty of Management Koper / Fakulteta za management Koper
9610
6492
6650
35
18698
Faculty of Commercial and Business Sciences Celje / Fakultete za komercialne in poslovne vede Celje
18037
6492
6650
36
27171
Fizioterapevtika Higher Education Institution
27131
6492
6650
37
6274
Faculty of Information Studies in Novo Mesto / Fakulteta za informacijske študije
16694
6492
4187
38
23394
Faculty of Industrial Engineering Novo Mesto / Fakulteta za industrijski inženiring Novo Mesto
23189
6492
6650
39
21020
Faculty of Design / Fakulteta za dizajn (Academy of Design Ljubljana)
20632
6492
6650
40
22350
Faculty of Media Ljubljana / Fakulteta za medije
22096
6492
6650
41
20260
DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies Maribor
19805
6492
6650
42
26606
Ekonomska šola Novo mesto
26552
6492
6650
43
25814
Higher School of Economy Celje / Višja Ekonomska šola Celje
25721
6492
6650
44
12132
Euro-Mediterranean University Portorož
9956
6492
6650
45
14852
DOBA
13461
6492
6650
46
25524
Academy of Visual Arts Ljubljana / Inštitut AVA Akademija za vizualne umetnosti Ljubljana
25419
6492
6650
47
25131
College of Visual Arts Ljubljana Arthouse
25013
6492
6650
48
14064
Alma Mater Europaea (European Study Center Maribor / Visokošolski zavod ESM)
12456
6492
6650
49
18442
Academia
17735
6492
6650

* Menor es mejor